Kwijtschelding aanvragen

Afhankelijk van uw financiële en persoonlijke omstandigheden kunt u in aantal gevallen kwijtschelding aanvragen. Ontvangt u een mininumloon of minimumuitkering, bijvoorbeeld op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Algemene Ouderdomswet (AOW)? Dan komt u al snel in aanmerking voor kwijtschelding.

Vermogen
Als u en/of uw partner over een positief vermogen beschikt, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Positief vermogen is de totale waarde van uw bezittingen (inclusief de vrije verkoopwaarde van uw eigen woning) verminderd met de hypotheekschuld. Bij de waarde van uw bezittingen wordt een gedeelte van uw banksaldo niet meegeteld. Dit bedrag is gelijk aan het voor u geldende normbedrag vermeerderd met één maand huur of hypotheekrente en de premie van uw zorgverzekering.

Als de waarde van uw auto minder is dan 2.269 euro, wordt deze niet tot uw vermogen gerekend. Alleen voor personen die op 31 december 1999 65 jaar of ouder waren, wordt een vermogen van 2.269 euro per persoon buiten beschouwing gelaten.

Denkt u voor kwijtschelding in aanmerking te komen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Download het formulier 'Kwijtschelding aanvragen' Na het downloaden, kunt u het formulier printen, invullen en opsturen naar SVHW.

Heeft u geen printer? Dan kunt u online een kwijtscheldingsformulier aanvragen (inloggen met DigiD). Als u bent ingelogd, ziet u een overzicht van uw aanslagen. Klik op een aanslagnummer en vervolgens op 'kwijtschelding'. U kunt nu een kwijtscheldingsformulier aanvragen.

Geautomatiseerde kwijtschelding
Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen? Dan controleert SVHW automatisch of u dit jaar weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Als dat zo is, ontvangt u hierover bericht. U hoeft dan verder niets te doen.