RAD over dekkingsgraad van de afvalstoffenheffing

16 feb 2016

In het Kompas van 10 februari jongstleden is een ingezonden brief opgenomen met als onderwerp de dekkingsgraad van de afvalstoffenheffing. De briefschrijver veronderstelt dat de dekkingsgraad van de Afvalstoffenheffing hoger is dan 100% en roept de inwoners van de Hoeksche Waard op om massaal bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag afvalstoffenheffing 2016.

De bewering van de briefschrijver is onjuist. De RAD gebruikt de inkomsten van de Afvalstoffenheffing voor het financieren van de kosten met betrekking tot het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. In het verleden gerealiseerde overschotten zijn toegevoegd aan de ‘Voorziening Middelen van derden’. Deze voorziening is in zijn geheel bedoeld (geoormerkt) om de hoogte van de Afvalstoffenheffing te egaliseren. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een onttrekking uit deze voorziening.
De dekkingsgraad van de Afvalstoffenheffing wordt dan ook niet overschreden.

Bovendien worden de begrotingen van de RAD Hoeksche Waard door de provincie Zuid-Holland getoetst. De provincie toetst hierbij onder meer op de dekkingsgraad van de Afvalstoffenheffing. Voor wat betreft het begrotingsjaar 2016 heeft de provincie geconstateerd dat de begroting reƫel en structureel in evenwicht is.

Eventuele bezwaren met als reden dat de dekkingsgraad wordt overschreden missen daarmee elke rechtsgrond.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten