Informatie over het Ondernemersfonds Alblasserdam

14 mrt 2016

Bent u gebruiker van een niet-woning? Dan staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen onder de aanslagregel “OZB-gebruiker” in een extra regel vermeld dat u bijdraagt aan het ondernemersfonds. Uw bijdrage in de vorm van extra OZB, vloeit één-op-één in het Ondernemersfonds Alblasserdam.

Wat is een ondernemersfonds?
Het ondernemersfonds is een fonds vóór en dóór ondernemers. Het is een fonds gevuld door alle bedrijven en organisaties die OZB niet-woningen betalen. Het doel is om extra collectieve voorzieningen – boven op de bestaande voorzieningen die de gemeente zelf verzorgt en blijft verzorgen – mogelijk te maken en collectief te financieren. De OZB niet-woningen is in Alblasserdam per 1 januari 2016 met 30 euro per 100.000 euro van de WOZ-waarde verhoogd, als gevolg van het Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2015 jongstleden. Dit gedeelte van het bedrag op de aanslag is dus voor uw eigen ondernemersfonds.

 

Deelgebieden
Onder het fonds hangen meerdere deelgebieden, ook wel trekkingsgebieden genoemd. Deze gebieden kunnen de in het betreffende gebied opgebrachte extra OZB, die in het ondernemersfonds is gevloeid, uit het ondernemersfonds halen en besteden voor collectieve doeleinden. Per gebied is er sprake van één of twee trekkingsgerechtigden, die bij de nog op te richten Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam een bestedingsvoorstel kunnen indienen. De stichting toetst deze aanvraag en bij akkoord kan het voorstel worden uitgevoerd. De gebieden bepalen daarmee dus zelf waar het geld aan wordt besteed.

 

Waarom is er een ondernemersfonds in Alblasserdam?
Het ondernemersfonds is er op verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven (OV de Noord, de OKA en de winkeliersverenigingen). Voor alle ondernemers zijn er allerlei collectieve voorzieningen mogelijk die een bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat in Alblasserdam. Denk daarbij bijvoorbeeld aan camerabeveiliging op de bedrijventerreinen en feestverlichting tijdens de feestdagen in het centrum. Met het ondernemersfonds ontstaat collectieve financiering voor dergelijke voorzieningen. Daarnaast levert het ondernemersfonds een bijdrage aan de organisatiegraad en de verbinding tussen allerlei sectoren. Dit leidt tot een optimalisatie van het ondernemersklimaat.

 

Stichting in oprichting
De middelen van het ondernemersfonds zullen worden beheerd door een stichting. Deze stichting is momenteel in oprichting. In de afgelopen maanden heeft een regiegroep vanuit het georganiseerde bedrijfsleven uit de verschillende gebieden- OV de Noord, de Ondernemerskring Alblasserdam en de besturen van de verschillende winkelgebieden – nagedacht over de mogelijke invulling van een dergelijk fonds. Vanaf het eerste kwartaal van 2016 wordt concreet toegewerkt naar de oprichting van een Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam, die namens de ondernemers de opbrengst zal beheren. Daarnaast wordt, in overleg met de ondernemers, gewerkt aan de indeling van de gemeente in zogeheten trekkingsgebieden, waarbinnen ondernemers zich kunnen organiseren om de financiële middelen te kunnen benutten. De verwachting is dat de stichting medio maart 2016 formeel wordt opgericht en deze vanaf dat moment kan beschikken en beslissen over de inzet van de vrijgekomen middelen uit de extra OZB.

 

Meer informatie
Het SVHW legt de aanslagen op, maar kan geen nadere inhoudelijk informatie over het ondernemersfonds verstrekken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennard Elsman via l.elsman@alblasserdam.nl.
Kijk voor antwoord op uw vragen ook op de website van gemeente Alblasserdam.

 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten