Win-win-win bij het aansluiten op de LV-WOZ.

12 jul 2016

Op 11 juli 2016 heeft SVHW de gemeente Strijen als de eerste van zijn 20 gemeentelijke deelnemers aangesloten op de LV-WOZ. Het aansluiten is gerealiseerd door een unieke samenwerking van SVHW en zijn leveranciers Centric en GeoTax. Door gebruik te maken van de sterktes van de systemen van beide leveranciers en deze te koppelen is er voor SVHW een optimale operationele situatie ontstaan. Niet alleen de systeemintegratie is uniek maar ook de wijze waarop de partijen hebben samengewerkt. In een open driehoeksamenwerking communiceerden de partijen rechtstreeks met elkaar. SVHW voerde hierbij de regie en van een traditionele klant-leverancier relatie was geen sprake.  Partijen namen hun verantwoordelijkheid en stemden de activiteiten af. Het resultaat betekent winst voor SVHW, omdat er is aangesloten met een optimaal systeemlandschap en winst voor Centric en GeoTax, omdat zij hebben aangetoond in een constructieve samenwerking tot een goed werkende oplossing te kunnen komen.

SVHW heeft op basis van zijn jarenlange ervaring het systeemlandschap ingericht. Voor de waardering van de vastgoedobjecten en het bijhouden van de BAG maakt SVHW gebruik van GT-WOZ en GT-BAG van GeoTax. Deze systemen zijn onderling gekoppeld en wisselen mutaties automatisch uit. Voor het heffen en innen van de lokale belastingen, waaronder de OZB, maakt SVHW gebruik van Key2Belastingen van Centric. SVHW ervaart met deze keuze een optimale functionele ondersteuning van het primaire proces. Bij het aansluiten op de LV-WOZ was het van SVHW van groot belang dat deze situatie in stand zou blijven.

In de uiteindelijke oplossing loopt de aansluiting op de LV-WOZ via Key2WOZ van Centric waarbij de uitwisseling van berichten met de LV-WOZ plaatsvindt over de schaalbare en beproefde OpenTunnel servicebus van Jnet. Key2Belastingen en GT-WOZ zijn onderling gekoppeld via een link waarover onder andere waarde- en objectgegevens worden uitgewisseld. De BAG/WOZ relatie wordt gelegd in het GeoTax domein en de BAG gegevens van de niet BAG-gemeenten worden via een BAG berichtenservice in GT-BAG ingelezen. De keten voor de LV-WOZ is hiermee gerealiseerd en de functionele ondersteuning van het primaire proces is vrijwel onveranderd gebleven. SVHW is tevreden over het bereikte resultaat.

De oplossing was niet mogelijk geweest zonder de constructieve samenwerking tussen de partijen. In plaats van een traditionele benadering, waarbij SVHW opdrachtgever zou zijn van de leveranciers en zorg zou moeten dragen voor alle afstemming en aansturing, hebben Centric en GeoTax een gemeenschappelijk plan van aanpak opgesteld en daar verantwoording voor genomen. Tijdens de uitvoering hebben zij veelal direct en zonder inmenging van SVHW zaken afgestemd. Op het moment dat het noodzakelijk was, betrokken zij SVHW of leverde SVHW inhoudelijke suggesties voor oplossingen. Op deze manier kon SVHW op een “ontzorgde” wijze regie voeren.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten