SVHW verstuurt deze week waterschapsbelasting Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

26 jan 2017

Komende zaterdag 28 januari vallen bij zo’n 17.500 bedrijven de waterschapsbelasting Zuiveringsheffing bedrijfsruimten op de mat.

Hoe berekent SVHW de zuiveringsheffing bedrijfsruimten?

SVHW berekent de zuiveringsheffing bedrijfsruimten op basis van de hoeveelheid en mate van vervuiling van het afvalwater. Afhankelijk daarvan betaalt u één, drie, vijf of meer vervuilingseenheden (ve). Het aantal vervuilingseenheden maal het tarief is het bedrag dat u moet betalen.

Voor bijna alle bedrijven berekent het SVHW de vervuilingswaarde met behulp van de tabel afvalwater coëfficiënten. Voor het overige deel van de bedrijven meet en bemonstert SVHW het afvalwater om de hoeveelheid en mate van vervuiling te bepalen.

 

Voorlopige aanslag

De voorlopige aanslag raamt SVHW op basis van de aanslag van een voorgaand jaar. Als u nog niet eerder voor dit adres een aanslag hebt gekregen, dan schat het SVHW het aantal vervuilingseenheden.

 

Definitieve aanslag

SVHW gebruikt het watergebruik op de nota van het waterleidingbedrijf om de hoogte van uw aanslag te berekenen. Deze nota wordt gebruikt voor het belastingjaar dat het grootste aandeel heeft op de nota. Is de periode op de nota meer of minder dan een jaar? Dan herleidt SVHW het watergebruik tot precies een jaar.

Voor bedrijven met huishoudelijk afvalwater (zoals winkels en kantoren) gelden de volgende regels:

  • tot en met 43 m3 ingenomen water per jaar: één vervuilingseenheid;
  • van 44 m3 tot en met 217 m3 ingenomen water per jaar: drie vervuilingseenheden;
  • vanaf 218 m3 ingenomen water per jaar: vijf of meer vervuilingseenheden.

Voor bedrijven die geen huishoudelijk afvalwater lozen gelden andere regels.

 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag? Dan kunt u digitaal bezwaar maken via ‘Mijn SVHW’. Stuurt u de eindafrekening van het waterbedrijf mee als bewijs.

 

Kijk hier voor meer informatie over de ZUIB.

 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten