Aanmaningen en dwangbevelen april 2017

29 apr 2017

Heeft u een aanmaning of dwangbevel van SVHW ontvangen? Dan heeft u uw eerder door SVHW gestuurde belastingaanslag nog niet (volledig) betaald.
Het kan zijn dat uw betaling en de aanmaning of het dwangbevel elkaar hebben gekruist. Heeft u het hele verschuldigde bedrag na 25 april 2017 maar vóór dagtekening van de aanmaning of het dwangbevel betaald, dan is deze nog niet in onze administratie opgenomen. U kunt de aanmaning of het dwangbevel dan als niet verzonden beschouwen.

Reageert u niet op de aanmaning of het dwangbevel? Dan is SVHW genoodzaakt verdere invorderingsmaatregelen te nemen. De kosten daarvan zijn hoog en komen voor uw rekening. Betaal dus zo snel mogelijk!

Betaling

De aanmaning moet u binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning betalen (aanslagbedrag inclusief kosten). De kosten van de aanmaning zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag:

  • € 7,00 voor een openstaand aanslagbedrag tot € 454,00;
  • € 16,00 voor een openstaand aanslagbedrag boven € 454,00.

De kosten van een dwangbevel zijn minimaal 40,00 euro. Binnen twee dagen na betekeningsdatum moet het dwangbevel zijn betaald (aanslagbedrag inclusief kosten).

Betaalt u niet, dan zal SVHW overgaan tot andere (dwang)invorderingsmaatregelen. Dit kan uiteindelijk leiden tot beslaglegging op uw inkomen, banktegoeden en/of (on)roerende zaken. 

Regel uw belastingzaken via ‘Mijn SVHW’

Via ‘Mijn SVHW’ kunt u veel zaken zelf regelen. U kunt uw aanslagbiljet raadplegen en vindt er bijvoorbeeld een welk bedrag er nog open staat. Meer weten? Ga naar ‘Mijn SVHW’ en log in met uw DigiD.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten