Lansingerland, Aalburg, Woudrichem en Werkendam nu ook aangesloten op LV WOZ

13 jun 2017

De Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) is een centraal loket waar iedereen de WOZ-gegevens van alle Nederlandse gemeenten kan inzien. Per 1 oktober 2016 zijn deze waarden openbaar. Dat is makkelijk voor de grote afnemers van WOZ-gegevens, zoals de Belastingdienst, CBS en samenwerkingsverbanden voor gemeentelijke belastingen zoals het SVHW. Bij de aansluiting op LV WOZ moet een gemeente slagen voor de aansluittoets van de Waarderingskamer.

Kijk op WOZ waarde raadplegen voor meer informatie.

Voordelen voor inwoners
Met het Loket voor openbare WOZ-waarden krijgt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van de eigen woning te vergelijken met die van woningen in de omgeving. U krijgt zo beter inzicht in de manier waarop verschillen tussen de woningen ook door de gemeente zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde.

Voordelen voor gemeenten

  • Actuele gegevens (Mutaties van WOZ-waarden worden wekelijks bijgewerkt);
  • Gemeenten zijn na aansluiting op de LV WOZ af van de periodieke gegevensleveringen aan de huidige afnemers zoals de Belastingdienst (voor Invullen Aangifte), De waterschappen (heffing van waterschapsbelasting) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (statistische rapportages en het bepalen van belastingcapaciteit);
  • De LV WOZ maakt (her)gebruik van de standaarden en voorzieningen die binnen het stelsel van basisregistraties ontwikkeld zijn

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten