Alle deelnemende gemeenten SVHW aangesloten op LV-WOZ

22 jun 2017

Vanaf 21 juni zijn alle gemeenten die deelnemen aan SVHW aangesloten op de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ). In juli 2016 heeft SVHW de gemeente Strijen als eerste van zijn 20 gemeentelijke deelnemers aangesloten. Nog geen jaar later en bijna één maand eerder dan gepland is het binnenkort mogelijk de WOZ-waarde van woningen van alle deelnemende gemeenten te raadplegen via het landelijke WOZ waardeloket. De inzet van de SVHW medewerkers en een unieke samenwerking met de leveranciers Centric en GeoTax maakte dit mogelijk.

“Overheden, woningbouwcorporaties en banken passen de WOZ-waarde van woningen steeds breder toe. Daarom wordt het belang van een juiste WOZ-waarde steeds groter. Door de openbaarheid van de WOZ-waarden kunnen inwoners veel beter de WOZ-waarde van de eigen woning vergelijken met die van woningen in de omgeving. Daarmee krijgen ze beter inzicht in hoe verschillen tussen de woningen zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde. Mocht dit leiden tot vragen of opmerkingen, dan hebben we graag dat die bij ons bekend worden gemaakt,“ aldus Robin Heij, directeur van SVHW.

Het onderling vergelijken van woningen is een belangrijk uitgangspunt voor de taxatie van woningen. Wanneer men vindt dat de onderlinge verhouding tussen woningen in sommige situaties mogelijk niet goed is ingeschat, dan kan men dit melden bij SVHW. SVHW gebruikt deze meldingen om indien nodig de gegevens die gebruikt zijn bij de taxatie te actualiseren of te verbeteren, of het gebruikte taxatiemodel meer te verfijnen en beter aan te sluiten op de markt. Dit alles draagt bij aan een juiste waardebepaling en daarmee een juiste aanslagoplegging. Ook bij hypotheekverstrekking en maximale huurbepaling bij sociale huurwoningen is een juiste WOZ-waarde belangrijk.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten