Nieuw inlogmiddel ‘Mijn SVHW’ voor bedrijven

07 dec 2017

Binnenkort stapt SVHW over naar eHerkenning voor ‘Mijn SVHW’ voor bedrijven. Hoe privacygevoeliger de informatie, hoe meer zekerheid nodig is over iemands identiteit. Met eHerkenning krijgen we die zekerheid. Veilig, maar gemakkelijk inloggen bij overheden en bedrijven. Daar draait het om bij eHerkenning.

Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties. Zo kunt u als bedrijf online zaken regelen. U kunt met één eHerkenning inlogmiddel terecht bij verschillende overheden en andere organisaties. Makkelijk, want u hoeft niet meer talloze wachtwoorden te onthouden. Daarnaast bepaalt u zelf hoe u wilt inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.

 

Extra zekerheid over uw online identiteit

Online diensten verschillen en soms is extra zekerheid nodig die bewijst wie u bent. eHerkenning heeft daarom inlogmiddelen met verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Hoe meer zekerheid een organisatie nodig heeft over wie u bent, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau van het inlogmiddel moet zijn dat u gebruikt.

Voor het uitwisselen van gegevens met SVHW heeft u minimaal niveau 2+ nodig.

Uw gegevens veilig en beschermd

Anders dan bij DigiD verstrekt de overheid zelf geen eHerkenning inlogmiddelen. Erkende leveranciers zorgen hier voor. U bent vrij om zelf een leverancier te kiezen. Zij voldoen allemaal aan de strenge eisen die vanuit de overheid voor hen gelden. Een leverancier gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming geeft.

eHerkenning voldoet aan alle eisen en afspraken op het gebied van online inloggen. De overheid beheert deze afspraken en controleert of deze worden nagekomen. eHerkenning is daarmee een door de Rijksoverheid goedgekeurd en gecontroleerd inlogmiddel.

Kijk voor meer informatie en om eHerkenning aan te vragen op www.eHerkenning.nl.

Ervaart u problemen met de aanvraag of het gebruik van eHerkenning? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenning inlogmiddel. Zij zijn in het bezit van uw gegevens en kunnen u verder helpen. Alle contactgegevens staan op www.eHerkenning.nl.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten