Waterschapsbelasting binnenkort op de mat

08 feb 2018

Deze maand stuurt belastingkantoor SVHW in opdracht van waterschap Hollandse Delta de aanslagen voor de waterschapsbelasting 2018. Het waterschap zuivert in Zuid-Holland zuid het afvalwater van huishoudens en bedrijven, zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen en ook voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Om alle werkzaamheden in 2018 uit te voeren, heeft het waterschap 149,4 miljoen euro aan belastingopbrengsten nodig.

Soorten waterschapsbelasting

Er zijn verschillende soorten waterschapsbelasting. Aan elke waterschapstaak is een aparte belasting verbonden. De zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn voor het zuiveren van het afvalwater. Met de watersysteemheffing houdt het waterschap het water in sloten en singels schoon en op peil en wordt het onderhoud van de dijken betaald. Ook de maatregelen om wateroverlast of verdroging te voorkomen worden hiervan betaald. De wegenheffing wordt ingezet voor de wegen die door het waterschap onderhouden worden. Dit zijn de wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen. Op het eiland van Dordrecht heeft het waterschap geen wegentaak.

Het aanslagbiljet is gewijzigd. Voortaan ontvangen veel huishoudens en bedrijven gecombineerde aanslagbiljetten, met daarop de aanslagen van o.a. waterschap en gemeente.

Voorzorgsmaatregelen

Het klimaat wijzigt en daarom moeten waterschappen voorzorgsmaatregelen nemen, zoals versterking van dijken en het op peil houden van het water in sloten en singels. Door de waterschapsbelastingen zijn waterschappen in staat deze maatregelen te nemen voor een veilige en schone omgeving. Meer uitleg over het werk van het waterschap, de begroting 2018 en de waterschapsbelasting is ook te vinden op www.wshd.nlĀ of op overzicht belastingen.

 

 

 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten