Nieuwe regels automatische kwijtschelding

04 feb 2019

Door de nieuwe Privacywet zijn er strengere regels voor het mogen opvragen van persoonlijke gegevens bij andere instanties.

SVHW wil ook de komende jaren automatische kwijtschelding verlenen aan de inwoners die hier recht op hebben. Daarvoor moeten wij gegevens controleren bij het Inlichtingenbureau. Hiervoor hebben wij opnieuw toestemming nodig van inwoners die voorheen kwijtschelding hebben gekregen.

Krijgt u geen kwijtschelding?
Dan is dit bericht voor u niet van toepassing

Wat als u geen toestemming geeft of niet reageert?
Als u geen toestemming geeft of niet reageert krijgt u geen automatische kwijtschelding meer. U moet dan elk jaar opnieuw zelf kwijtschelding aanvragen en de gevraagde bewijsstukken aanleveren.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten