Waterschapsbelasting binnenkort op de mat

05 feb 2019

Deze week stuurt belastingkantoor SVHW in opdracht van waterschap Hollandse Delta de aanslagen voor de waterschapsbelasting 2019. Het waterschap zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven, zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen en ook voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

Soorten waterschapsbelasting
Er zijn verschillende soorten waterschapsbelasting. Aan elke waterschapstaak is een aparte belasting verbonden. De zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn voor het zuiveren van het afvalwater. Met de watersysteemheffing houdt het waterschap het water in sloten en singels schoon en op peil en wordt het onderhoud van de dijken betaald. Ook de maatregelen om wateroverlast of verdroging te voorkomen worden hiervan betaald. De wegenheffing wordt ingezet voor de wegen die door het waterschap onderhouden worden. Dit zijn de wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen. Op het eiland van Dordrecht heeft het waterschap geen wegentaak.

Kijk voor meer uitleg over het werk van het waterschap, de begroting 2019 en de waterschapsbelasting op www.wshd.nlĀ of op overzicht belastingen.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten