Inwoners Hoeksche Waard ontvangen lokale belastingen eind februari

21 feb 2019

Dit gebeurt digitaal via MijnOverheidĀ of per post. Het tarief voor de onroerendzaakbelasting (OZB) is voor alle inwoners van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard gelijk. Andere heffingen, zoals de rioolheffing en de begrafenisrechten, worden pas per 1 januari 2020 gelijkgesteld. Dit jaar ontvangen inwoners van de gemeente Hoeksche Waard 25 euro korting ter compensatie van de precariobelasting in de waternota van Evides.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten