Wijziging OZB tarieven 2019 gemeente Albrandswaard

24 jun 2019

In de verordening onroerende-zaakbelasting (OZB) 2019 van de gemeente Albrandswaard zijn onjuiste tarieven opgenomen. Daarom heeft de gemeenteraad van Albrandswaard in de raadsvergadering van 3 juni 2019 de “Wijzigingsverordening onroerende zaakbelastingen 2019” vastgesteld. In deze wijzigingsverordening zijn de tarieven verlaagd en vastgesteld op:

  • Eigenaren woningen: 0,1343%
  • Eigenaren niet-woningen: 0,3650%
  • Gebruikers niet-woningen: 0,2970%

Inwoners van Albrandswaard ontvangen binnenkort een brief waarin staat wat deze verlaging voor hen betekent.

Heeft u bezwaar ingediend?
Dan vermindert SVHW uw aanslag(en) in de uitspraak op uw bezwaarschrift(en).

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten