Betalingsmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen (ZZP-ers) vanwege Coronavirus

18 mrt 2020

Bent u ondernemer of ZZP-er, heeft u een aanslag lokale belastingen ontvangen en komt u door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW u de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageert u in ieder geval voor de vervaldatum van uw aanslag.

Betaling in termijnen

Dit kan alleen via automatische incasso. Geeft u hiervoor een machtiging af vóór de vervaldatum van uw aanslag. U regelt dat via Mijn SVHW. U kunt ook telefonisch een machtigingsformulier aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houdt u daarbij uw subjectnummer bij de hand. Het subjectnummer vindt u rechtsboven op uw aanslagbiljet.

Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum dat u de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geeft u de machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan incasseren wij in respectievelijk tien, negen of acht maanden.

Uitstel van betaling

Wanneer u de aanslag later wil betalen dan de oorspronkelijke vervaldatum die op uw aanslagbiljet vermeld staat, dan betaalt u uiterlijk 31 augustus 2020. U regelt dit via het contactformulier. Kies op het contactformulier voor “Betalen”, vervolgens voor “Uitstel voor ondernemers/ZZP-ers tot uiterlijk 31-8-2020” en vul het formulier in. U kunt ook telefonisch uitstel aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houdt u daarbij uw subjectnummer en KVK-nummer bij de hand. Het subjectnummer vindt u rechtsboven op uw aanslagbiljet.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten