Agenda – Algemeen Bestuur van 16 november 2017

Agenda voor de op donderdag 16 november 2017 om 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

 1. Opening
 2. Kennismaking nieuw afdelingshoofd Vastgoedinformatie: Ricardo de Wolff
 3. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2017 (A.B. 17/60)
  Vaststellen
 4. Actielijst (A.B. 17/61)
 5. Inkomende en uitgaande stukken
  a. Brief gedeputeerde staten over begroting 2018 en Jaarrekening 2016 (A.B. 17/62)
 6. Mededelingen
  a. Update projecten: Gecombineerde aanslag, Klantdossier en Voormelding (e-WOZ)
  b. Financiering GDI
 7. Overzicht bezwaren (A.B. 17/63)
  Wordt tijdens de vergadering uitgereikt
 8. IJking controleprotocol
  a. Oplegnotitie IJking controleprotocol (A.B.17/64)
  b. Controleprotocol 2016-2020 v1.0 (A.B. 17/65)
 9. Najaarsnota 2017
  a. Oplegnotitie najaarsnota 2017 (A.B. 17/66)
  b. Najaarsnota 2017 (A.B. 17/67)
 10. Financiële verordening
  a. Oplegnotitie Financiële verordening (A.B. 17/68)
  b. Financiële Verordening (A.B. 17/69)
 11. Uitwerking kosteloze herinnering (A.B.17/70
 12. Gegevensverstrekking
  a. Oplegnotitie gegevensverstrekking (A.B. 17/71)
  b. Rapport gegevensverstrekking (A.B. 17/72)
 13. Uitkomsten KTO (A.B. 17/73)
 14. Vergaderschema 2018 (A.B. 17/74)
 15. Rondvraag en sluiting

 

Agenda in PDF: A.B. 17/59

 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten