Agenda – Algemeen Bestuur van 31 januari 2018

Agenda voor de op donderdag 31 januari 2018, van 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

Aanvang met presentatie Toekomstvisie SVHW (met gesloten deuren)

 1. Opening
 2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 november 2017 (A.B. 18/02)
  Vaststellen
 3. Actielijst (A.B. 18/03)
 4. Inkomende en uitgaande stukken
  a. Brief Nota verbonden partijen Altena (A.B. 18/04)
  b. Brief voortgang fusieproces gemeenten Vijfheerenlanden (A.B.18/05)
  c. Brief belastingdienst VPB(A.B.18/06)
  d. Brief uittreding gemeente Molenwaard (A.B 18/07)
  e. Brief indexering Goeree-Overflakkee (A.B. 18/08)
 5. Mededelingen
 6. Overzicht bezwaren (A.B. 18/09)
  Wordt tijdens de vergadering uitgereikt
 7. Notitie Jaarrekening 2017(A.B. 18/10)
 8. Kadernota 2018
  a. Oplegnotitie kadernota 2018 (A.B. 18/11)
  b. Kadernota 2018 (A.B. 18/12)
  c. Besluit kadernota 2018 (A.B. 18/13)
 9. Technische wijzigingen controleprotocol
  a. Oplegnotitie technische wijzigingen controleprotocol (A.B. 18/14)
  b. Wijzigingsbesluit Controleprotocol.(A.B. 18/15)
  c. Controleprotocol 2016-2020 v1.0 (A.B. 18/16)
 10. Rondvraag en sluiting

Aansluitend bent u van harte uitgenodigd voor een informeel samenzijn in de kantine van SVHW.

 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten