Agenda – Algemeen Bestuur van 5 februari 2020

Agenda voor de op woensdag 5 februari 2020, om 14.00 uur, te houden vergadering van de Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

 1. Opening
 2. Verslag van de vergadering van de Algemeen Bestuur 13 november 2019 (A.B. 20/02)
 3. Actielijst Algemeen Bestuur (A.B. 20/03)
 4. Inkomende en uitgaande stukken
  a. Verslag Bestuurlijk overleg GR Ombudscommissie HW (A.B. 20/04)
  b. Jaarverslag 2018 Ombudscommissie HW (A.B. 20/05)
  c. Pro-forma opzegging BAG gemeente Hoeksche Waard (A.B. 20/06)
 5. Mededelingen
  a. Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur
  Vastgesteld in de DB vergadering van 15 januari jl.
  b. Onderzoek SOR
  c. Technische wijzigingen controleprotocol SVHW
 6. Bezwaren (A.B. 20/07)
  Wordt tijdens de vergadering verstrekt
 7. Notitie Jaarrekening 2019 (A.B. 20/08)
 8. Kadernota 2021
  a. Oplegnotitie Kadernota 2021 (A.B. 20/09)
  b. Kadernota 2021 (A.B. 20/10)
  c. AB Besluit Kadernota 2021 (A.B. 20/11)
 9. Evaluatie WOZ bezwaren 2019 (A.B. 20/12)
 10. Evaluatie verruiming afgifte termijn AIC
  a. Oplegnotitie evaluatie verruiming afgifte termijn AIC (A.B. 20/13)
  b. Evaluatie (A.B. 20/14)
  c. AB Besluit verruiming afgifte termijn AIC (A.B. 20/15)
 11. Rondvraag en sluiting

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten