Agenda – Algemeen Bestuur 12 april 2017

A.B.17/15
Agenda voor de op woensdag 12 april 2017, van 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 februari 2017 (A.B. 17/16)
Vaststellen

3. Actielijst (A.B. 17/17)

4. Aanwijzing nieuw DB lid
a. Voorstel aanwijzing DB lid (A.B. 17/18)
 (Aangezien dit stuk persoonsgegevens bevat, wordt deze separaat en vertrouwelijk verzonden)

b. AB besluit aanwijzing DB lid (A.B. 17/19)

5. Inkomende en uitgaande stukken
a. Notitie Arrest Hoge Raad OZB recreatieterreinen (A.B. 17/20)
b. Memo AB 16/18 d.d. 15 maart 2016 (A.B. 17/21)
c. Brief begrotingscirculaire 2018-2021 PZH (A.B. 17/22)
d. Begrotingscirculaire 2018-2021 PZH Gemeenschappelijke Regeling (A.B. 17/23)
e. Begrotingscirculaire 2018-2021 PZH Gemeenten (A.B. 17/24)

6. Mededelingen (mondeling)
a. LV WOZ
b. Privacy protocol
c. Aanslagoplegging 2017
d. Wijziging Controleprotocol 2016-2020

7. Overzicht bezwaren (A.B. 17/25)
Wordt tijdens de vergadering uitgereikt

8. Jaarrekening 2016
Het controleverslag en de gewaarmerkte jaarrekening zijn nog niet ontvangen van de accountant. Deze worden a.s. vrijdag verwacht en direct nagezonden. Bijgaand treft u het concept controleverslag en de jaarrekening 2016 aan, zoals deze voor waarmerking is aangeboden aan de accountant door het DB.

a. Oplegnotitie jaarrekening 2016 (A.B. 17/26)
b. Controleverslag accountant (A.B. 17/27)
c. Jaarrekening 2016 (A.B. 17/28)
d. AB besluit jaarrekening 2016 (A.B. 17/29)

9. Begroting 2018
a. Oplegnotitie nieuwe tariefstructuur (A.B. 17/30)
b. AB besluit nieuwe tariefstructuur (A.B. 17/31)
c. Oplegnotitie ingroeimodel nieuwe tariefstructuur (A.B. 17/32)
d. AB besluit ingroeimodel nieuwe tariefstructuur (A.B. 17/33)
e. Oplegnotitie Begroting 2018 (huidige tariefstructuur) (A.B. 17/34)
f. Begroting 2018 (huidige tariefstructuur) (A.B. 17/35)
g. Oplegnotitie Begroting 2018 (nieuwe tariefstructuur) (A.B. 17/36)
h. Begroting 2018 (nieuwe tariefstructuur) (A.B. 17/37)

10. Rondvraag en sluiting

 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten