Agenda – Algemeen Bestuur van 1 februari 2017

Agenda voor de op woensdag 1 februari 2017, van 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

1. Opening

2. Presentatie Deloitte tarievenonderzoek

3. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 november 2016 (A.B. 17/02)
   Vaststellen

4. Actielijst (A.B. 17/03)

5. Aanwijzing nieuw DB lid

a. Voorstel aanwijzing DB lid (A.B. 17/04)
b. AB besluit aanwijzing DB lid (A.B. 17/05)

6. Inkomende en uitgaande stukken

a. Toestemming verzenden WOZ beschikkingen 2017 Waarderingskamer (A.B. 17/06)

7. Mededelingen (mondeling)

a. LV WOZ
b. Informatiebeveiliging
– Aansluiting IBD
– Privacy protocol
– Evaluatie afhandeling Datalek
c. Aanslagoplegging 2017

8. Overzicht bezwaren (A.B. 17/07)
Wordt tijdens de vergadering uitgereikt

9. Financiële ontwikkelingen

a. Notitie Impact voor- en nadelen diverse ontwikkelingen (A.B. 17/08)
b. Notitie jaarrekening 2016 (A.B. 17/09)

10. Structurele indexering

a. Notitie structurele indexering (A.B. 17/10)
b. AB besluit structurele indexering (A.B. 17/11)

11. Kadernota 2017

a. Oplegnotitie kadernota 2017 (A.B. 17/12)
b. Kadernota 2017 (A.B. 17/13)
c. AB besluit kadernota 2018(A.B. 17/14)

12. Rondvraag en sluiting

 

Agenda 1 februari 2017 in PDF.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten