Agenda – Algemeen Bestuur van 11 april 2018

Agenda voor de op woensdag 11april 2018, van 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

 1. Opening
 2. Verslag en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 31 januari 2018 (A.B. 18/18)
  Vaststellen
 3. Actielijst (A.B._18/19)
 4. Inkomende en uitgaande stukken
  a. Brief Waarderingskamer toestemming verzenden beschikkingen (A.B. 18/20)
  b. Aanbiedingsbrief Provincie Zuid Holland en Begrotingscirculaire 2019 – 2022
  gemeenschappelijke regelingen (A.B. 18/21 en A.B. 18/22)
 5. Mededelingen (mondeling)
 6. Bezwaren (A.B. 18/23)
  Wordt tijdens de vergadering uitgereikt.
 7. Jaarrekening 2017
  a. Oplegnotitie Jaarrekening 2017 (A.B. 18/24)
  b. Jaarrekening 2017 (A.B. 18/25)
  c. Accountantsverslag 2017 (A.B. 18/26 )
  d. Concept AB besluit jaarrekening 2017 (A.B. 18/27)
 8. Begroting 2019
  a. Oplegnotitie Begroting 2019 (A.B. 18/28)
  b. Concept begroting 2019 (A.B. 18/29)
 9. Uittreding Molenwaard
  a. Oplegnotitie uittreding gemeente Molenwaard (A.B. 18/30)
  b. berekening van de uittreedvergoeding (A.B. 18/31)
  c. Aanbiedingsbrief en Assurance verklaring Deloitte (A.B. 18/32 en A.B. 18/33)
  d. Concept AB besluit uittreding gemeente Molenwaard (A.B. 18/34)
 10. Rondvraag en sluiting

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten