Agenda – Algemeen Bestuur van 3 juli 2019

Agenda voor de op woensdag 3 juli 2019, om 14.00 uur, te houden vergadering van de Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal

 1. Opening
 2. Presentatie samenhangende objectregistratie (KoxDeVoogd: Jochem Boeke en Dietmar Verbeek)
  a. Oplegnotitie verkenning aanpak samenhangende objectregistratie (A.B. 19/44)
  b. Offerte Verkenning SOR-SVHW KokxDeVoogd (A.B. 19/45)
  c. AB besluit voor verkenning aanpak samenhangende objectregistratie (A.B. 19/46)
 3. Verslag van de vergadering van de Algemeen Bestuur 10 april 2019 (A.B. 19/47)
 4. Actielijst Algemeen Bestuur (A.B. 19/48)
 5. Aanwijzing DB-lid
  a. Oplegnotitie aanwijzing DB-lid (A.B. 19/49)
  b. Besluit aanwijzing DB-lid (A.B. 19/50)
 6. Inkomende en uitgaande stukken
  a. Brief Waarderingskamer aanlevering historie LV-WOZ (A.B. 19/51)
  b. Reactie SVHW aanlevering historie LV-WOZ (A.B. 19/52)
  c. Brief proceskostenregeling gemeente Maastricht (A.B. 19/53)
 7.  Mededelingen
  a. Onderzoek Klantwaarde deelnemers (mondeling)
  b. KTO inwoners (mondeling)
  c. 3e Wijziging GR SVHW (mondeling)
 8. Bezwaren (A.B. 19/54)
  Wordt tijdens de vergadering verstrekt
 9. Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2024
  a. Oplegnotitie Begroting 2020 (A.B. 19/55)
  b. Begroting 2020 (A.B. 19/56)
  c. Zienswijze van de Begroting 2020 (A.B. 19/57)
  d. AB besluit begroting 2020 (A.B. 19/58 )
 10. Voorjaarsnota 2019
  a. Oplegnotitie voorjaarsnota 2019 (A.B. 19/59)
  b. Voorjaarsnota 2019 (A.B. 19/60)
 11. Toetreding Werkgeversvereniging
  a. Oplegnotitie Toetreding Werkgeversvereniging (A.B. 19/61)
  b. A.B.18/85 Notitie Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) d.d. 15-11-18 (A.B. 19/62)
  c. A.B. 19/40 Notitie Toetreding werkgeversvereniging d.d. 10-4-2019 (A.B. 19/63)
  d. D.B. 18/67 AB besluit voor toetreding tot de Werkgeversvereniging voor de Waterschapsector (A.B. 19/64)
 12. Rondvraag en sluiting

 

Agenda (A.B. 19/43)

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten