Agenda – Algemeen Bestuur van 4 juli 2018

Agenda voor de op woensdag 4 juli 2018, van 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

  1. Opening
  2. Verslag en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 april 2018 (A.B. 18/36)
   Vaststellen
  3. Actielijst  (A.B. 18/37)
  4. Aanwijzing nieuw DB lid
   (Aangezien dit stuk persoonsgegevens bevat, wordt deze separaat en vertrouwelijk aan u nagezonden, omdat de reactietermijn nog niet is verstreken.)
   a. Voorstel aanwijzing DB lid (A.B. 18/37a)
   b. AB besluit aanwijzing DB lid (A.B. 18/37b)
  5. Inkomende en uitgaande stukken
   a. Nota verbonden partijen Krimpenerwaard (A.B. 18/38)
   b. Brief uittreden Zederik (A.B. 18/39)
  6. Mededelingen (mondeling)
  7. Bezwaren (A.B. 18/40)
   Wordt tijdens de vergadering uitgereikt.
  8. Doorbelasting Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
   a. Oplegnotitie doorbelasting GDI ( A.B. 18/41)
   b. Brief Ministerie BZK facturatie DigiD en MijnOverheid (A.B. 18/42)
  9. Afschaffing koepelvrijstelling BTW
   a. Oplegnotitie koepelvrijstelling ( A.B. 18/43)
   b. Werkgroep notitie ( A.B. 18/44)
   c. UVW ledenbrief 17 mei 2018 (A.B. 18/45)
   d. UVW ledenbrief 13 juni 2018 (A.B. 18/46)
  10. Begroting 2019
   a. Oplegnotitie Begroting 2019 (A.B. 18/47)
   b. Concept begroting 2019 (A.B. 18/48)
   c. Zienswijze begroting 2019 ( A.B. 18/49)
   d. AB besluit begroting 2019 (A.B. 18/50)
  11. Voorjaarsnota 2018
   a. Oplegnotitie voorjaarsnota 2018 (A.B. 18/51)
   b. Concept voorjaarsnota 2018 (A.B. 18/52)
  12. Ambtshalve automatisch ontheffen/verminderen
   a. Oplegnotitie ambtshalve automatisch ontheffen/verminderen (A.B. 18/53)
   b. Notitie ambtshalve automatisch ontheffen/verminderen (A.B. 18/54)
  13. Toekomstverkenning SVHW 2020
   a. Oplegnotitie toekomstverkenning SVHW 2020 (A.B. 18/55)
   b. Uitkomst ambtelijke workshops A.B. 18/56)
   c. Ontwikkeldocument SVHW 2020 (A.B. 18/57)
   d. Wijzingen in Toekomstverkenning 2020 (A.B. 18/58)
  14. Rondvraag en sluiting

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten