Agenda – Algemeen Bestuur van 5 juli 2017

A.B. 17/38

Agenda van de vergadering Algemeen Bestuur SVHW op woensdag 5 juli 2017, om 14.00 uur in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

 1. Opening
 2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 april 2017 (A.B. 17/39)
  Vaststellen
 3. Actielijst (A.B. 17/40)
 4. Inkomende en uitgaande stukken
  a. Nieuwe plaatsvervangend lidmaatschap gemeente Binnenmaas in Algemeen Bestuur SVHW (A.B. 17/41)
  b Brief SVHW en antwoord CBS betreffende verschillen in opgave belastingcapaciteit 2017 voorlopig (A.B. 17/42 en (A.B. 17/43))
  c. Begeleidende tekst bij het aanbieden van de conceptbelastingverordeningen (A.B. 17/44)
  d. Brief UVW doorbelasting generieke digitale infrastructuur 24 mei en 7 juni 2017 (A.B. 17/45  en A.B. 17/46)
  e. Brief Waarderingskamer toepassing Waterverdedigingswerkenvrijstelling (A.B. 17/46A)
 5. Mededelingen (mondeling)
  a. LV WOZ
 6. Overzicht bezwaren (A.B. 17/47)
  Wordt tijdens de vergadering uitgereikt
 7. Voorjaarsnota 2017
  a. Oplegnotitie voorjaarsnota 2017 (A.B. 17/48)
  b. Voorjaarsnota 2017 (A.B.17/49)
 8. Begroting 2018
  a. Oplegnotitie Begroting 2018 (nieuwe tariefstructuur) (A.B. 17/50)
  b. Begroting 2018 (nieuwe tariefstructuur) (A.B. 17/51)
  c. Zienswijze Begroting 2018 (A.B. 17/52)
  d. AB besluit Begroting 2018 (A.B. 17/53)
 9. Gecombineerd aanslagbiljet
  a. Oplegnotitie gecombineerd aanslagbiljet (A.B.17/54)
  b. AB besluit gecombineerd aanslagbiljet ((A.B. 17/55)
 10. Privacy protocol
  a. Oplegnotitie privacy protocol (A.B. 17/56)
  b. Privacy protocol (A.B. 17/57)
  c. AB Besluit privacy protocol (A.B. 17/58)
 11. Rondvraag en sluiting

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten