Agenda – Algemeen Bestuur van 6 februari 2019

Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 6 februari 2019.

 1. Opening
 2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 15 november 2018 (A.B. 19.02)
 3. Actielijst Algemeen Bestuur (A.B. 19.03)
 4. Inkomende en uitgaande stukken
  a. Brief waterschap Hollandse Delta aansluiting werkgeversvereniging (A.B. 19.04)
  b. Brief instemming toetreding Westvoorne (A.B. 19.05)
  c. Leeswijzer Controle aanpak belastingen Deloitte (A.B. 19.05a) en Controle aanpak leeswijzer (A.B. 19.05b)
  d. Begrotingscirculaire 2020-2013 Provincie Zuid-Holland (A.B. 19.05c)
 5. Mededelingen
  a. Situatie Kadaster m.b.t. berichtenverkeer BRK (mondeling)
  b. Jaarlijkse controle door Waarderingskamer (mondeling)
  c. Voorbereidingen aanslagoplegging 2019 (mondeling)
  d. Uitwisseling gegevens bij inzet “bestuurlijk afpakken” (mondeling)
 6. Bezwaren (A.B. 19/06)
  Wordt tijdens de vergadering verstrekt
 7. Technische wijzigingen controleprotocol
  a. Oplegnotitie technische wijzigingen controleprotocol (A.B. 19.07)
  b. AB Wijzigingsbesluit Controleprotocol (A.B. 19.08)
  c. Controleprotocol 2016-2020 v3.0 (A.B. 19.09)
 8. Notitie Jaarrekening 2018 (A.B. 19.10)
 9. Aanwending uittreedvergoeding
  a. Opleg notitie aanwending uittreedvergoeding (A.B. 19.11)
  b. AB Besluit aanwending uittreedvergoeding (A.B. 19.12)
 10. Kadernota 2020
  a. Opleg notitie Kadernota 2020 (A.B. 19.13)
  b. Kadernota 2020 (A.B. 19.14)
  c. AB Besluit Kadernota 2020 (A.B. 19.15)
 11. 3e wijziging GR SVHW 2015
  a. Opleg notitie 3e wijziging GR SVHW 2015 (A.B. 19.16)
  b. Toelichting op 3e wijziging (A.B. 19.17)
  c. Integrale GR SVHW 2015 met verwerkte 3e wijzing (A.B. 19.18)
  d. Aanbiedingsbrief Colleges (A.B. 19.19)
  e. Collegebesluit (A.B. 19.20)
  f. Raadsvoorstel/voorstel Verenigde Vergadering (A.B. 19.21)
  g. Raadsbesluit / besluit verenigde Vergadering (A.B. 19.22)
 12. Rondvraag en sluiting

Agenda (A.B. 19.01)

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten