Agenda – Algemeen Bestuur van 10 april 2019

Agenda voor de op woensdag 10 april 2019, om 14.00 uur, te houden vergadering van de Ambtelijke Commissie SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van de Ambetelijke Commissie 29 januari 2019 (A.B.19/24)

3. Actielijst Ambtelijke Commissie (A.B. 19/25)

4. Inkomende en uitgaande stukken

a. Brief UVW: Kosten Generieke Digitale Infrastructuur 2019 (A.B. 19/26)

b. Brief Waarderingskamer: Instemming bekend maken WOZ-waarden (A.B. 19/27 )

c. Brief College Altena: Aanwijzing AB-lid (A.B. 19/28)

d. Brief College Hoeksche Waard: Aanwijzing AB-lid (A.B. 19/29)

e. Brief Krimpenerwaard: Financiële Kaderstelling (A.B. 19/30)

f. Brief gemeente Maastricht: Proceskostenvergoeding (A.B. 19/31)

 

5. Mededelingen

a. Onderzoek Klantwaarde deelnemers

b. KTO inwoners

c. Objectenregistratie

6. Bezwaren (A.C. 19/32)
Wordt tijdens de vergadering verstrekt

7. Jaarrekening 2018

a. Oplegnotitie Jaarrekening 2018 (A.B. 19/33)

b. Gewaarmerkte Jaarrekening 2018 (A.B. 19/34)

c. Aanbiedingsbrief bij controleverklaring 2018 SVHW (A.B. 19/35a )

d. Controleverklaring 2018 SVHW (A.B. 19/35b)

e. Accountantsverslag 2018 (A.B. 19/35c)

f. AB besluit jaarrekening 2018 (A.B. 19/36)

8. Begroting 2020

a. Oplegnotitie Begroting 2020 (A.B. 19/37)

b. Concept begroting 2020 (A.B. 19/38)

9. Klachtenanalyse 2018

a. Notitie klachtenanalyse 2018 (A.B. 19/39)

10. Invoering Wnra: Toetreding Werkgeversvereniging

a. Notitie Toetreding Werkgeversvereniging (A.B. 19/40)

11. Aanwijzing leden Dagelijks Bestuur

a. Notitie stemprocedure en motivatie kandidaten (A.B. 19/41a)

b. CV heer Nico Bults (A.B. 19/41b)

c. AB besluit aanwijzing DB leden (A.B. 19/42)

12. Rondvraag en sluiting

 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten