Algemeen Bestuur van 16 november 2016

A.B_16/43

Agenda voor de op woensdag 16 november 2016 om 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

NB: Tijdens deze AB vergadering wordt naar verwachting de nieuwe gemeentelijke Dienstverleningsovereenkomst (DVO) vastgesteld. Om stil te staan bij het bereiken van deze gemeenschappelijke mijlpaal wordt u uitgenodigd voor een informeel samenzijn na afloop van de AB vergadering.

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2016 (A.B. 16/44)
Vaststellen

3. Actielijst (A.B. 16/45)

4. Inkomende en uitgaande stukken

a. Oplegnotitie Waarderingsinstructie 2017 (A.B. 16/46) en Brief Waarderingskamer (A.B. 16/47)
Ter informatie

5. Mededelingen
a. RWS (A.B. 16/48)
b. LV WOZ (mondeling)

6. Overzicht bezwaren (A.B. 16/49)
Wordt tijdens de vergadering uitgereikt

7. Wijziging GR SVHW 2015
a. Oplegnotitie wijziging GR SVHW (A.B. 16/50)
b. Begeleidende brief aan de Deelnemers (A.B. 16/51)
c. Raadsvoorstel (A.B. 16/52)
d. Raadsbesluit (A.B. 16/53)
e. Collegebesluit (A.B. 16/54)

8. Wijziging GR Ombudscommissie Hoeksche waard
a. Oplegnotitie wijziging GR Ombudscommissie Hoeksche waard (A.B. 16/55)
b. Brief GR Ombudscommissie Hoeksche waard (A.B. 16/56)
c. Besluit GR Ombudscommissie Hoeksche waard (A.B. 16/57)

9. Najaarsnota 2016
a. Oplegnotitie najaarsnota 2016 (A.B. 16/58)
b. Najaarsnota 2016 (A.B. 16/59)

10. Vooraankondiging benoeming DB lid (AB vergadering 1 februari 2017) (Mondeling)

11. Vergaderschema 2017 (A.B. 16/60)

12. DVO (vaststellen)
a. Oplegnotitie DVO (A.B. 16/61)
b. DVO (A.B. 16/62)
c. Opmerkingen deelnemers DVO (A.B. 16/63)
d. Besluit DVO (A.B. 16/64)

13. Rondvraag en sluiting

 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten