Algemeen Bestuur van 29 juni 2016

A.B. 16/27

Agenda voor de op woensdag 29 juni 2016, van 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 januari 2016 (A.B. 16/28)

3. Actielijst (A.B. 16/29)

4. Mededelingen (mondeling)
a. Algemeen
b. Status Rijkswaterstaat
c. Afkoopberekening lening BNG

5. Ingekomen stukken

6. Actualiteiten stand van zaken
a. Voortgang bezwaren (A.B. 16/30)

7. Concept DVO (ter kennisname; procesinformatie)
a. Oplegnotitie DVO (A.B. 16/31)
b. Concept DVO (A.B. 16/32)
c. Opmerkingen deelnemers DVO (Voorlopige versie) (A.B. 16/33)

8. Opdrachtformulering tariefaanpassing
a. Oplegnotitie tarievenonderzoek (A.B. 16/34)
b. Opdrachtformulering tarievenonderzoek (A.B. 16/35 )
c. Concept AB besluit opdrachtverstrekking tariefaanpassing (A.B. 16/36)

9. Voorjaarsnota 2016
a. Oplegnotitie voorjaarsnota 2016 (A.B. 16/37)
b. Voorjaarsnota 2016 (A.B. 16/38)

10. Begroting 2017
a. Oplegnotitie (A.B. 16/39)
b. Zienswijze op de begroting (A.B. 16/40)
c. Begroting 2017 (A.B. 16/41)
d. AB-besluit vaststelling Begroting 2017 (A.B. 16/42)

11. Rondvraag en sluiting

N.B. Graag nodigt het SVHW de AB leden uit voor een informele afsluiting met een hapje en een drankje, te samen met de directie en de sleutelfunctionarissen van SVHW.

 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten