C Rijkhoek

Waterschapsbelasting binnenkort op de mat

18 jan 2021

Deze week stuurt SVHW namens waterschap Hollandse Delta de aanslagen voor de waterschapsbelasting 2021. Het waterschap zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven, zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen en ook voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

Soorten waterschapsbelasting

Er zijn verschillende soorten waterschapsbelasting. Aan elke waterschapstaak is een aparte belasting verbonden. De zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn voor het zuiveren van het afvalwater. Met de watersysteemheffing houdt het waterschap het water in sloten en singels schoon en op peil en wordt het onderhoud van de dijken betaald. Ook betaalt het waterschap hiervan de maatregelen om wateroverlast of verdroging te voorkomen. De wegenheffing is bedoeld voor het onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen. Op het eiland van Dordrecht heeft het waterschap geen wegentaak.

 

Kijk voor meer uitleg over het werk van het waterschap, de begroting 2021 en de waterschapsbelasting op www.wshd.nl of op overzicht belastingen.


In december een aanmaning of dwangbevel ontvangen?

18 dec 2020

Dan heeft u uw eerder door SVHW gestuurde belastingaanslag nog niet (volledig) betaald.

Heeft u betaald na onze selectiedatum maar vóór de verzenddatum? Dan kunt u de aanmaning of het dwangbevel als niet verzonden beschouwen. Kijk voor de data op uw aanmaning of dwangbevel.

Reageert u niet op de aanmaning of het dwangbevel? Dan is SVHW genoodzaakt verdere invorderingsmaatregelen te nemen. De kosten daarvan zijn hoog en komen voor uw rekening. Betaal dus zo snel mogelijk!

Lees meer…


Een juiste WOZ-waarde voor iedereen belangrijk

08 dec 2020

Ieder jaar ontvangt u een aanslagbiljet lokale belastingen. SVHW heft en int deze lokale belastingennamens verschillende gemeenten en waterschap Hollandse Delta. Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor de gemeenten ook de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Lees meer…


Nepmails verstuurd aan klanten van SVHW

20 nov 2020

Er zijn op dit moment verschillende frauduleuze e-mailberichten in omloop. Daarin staat dat een aanslag gemeentelijke- en/of Waterschapsbelasting nog niet (volledig) betaald is.

In een aantal gevallen lijkt dit bericht afkomstig van SVHW of van een incassobureau. Dit is uiteraard niet het geval SVHW stuurt nooit aanmaningen en/of dwangbevelen per e-mail. Wij adviseren u deze e-mail direct te verwijderen.

Bij twijfel over een openstaand saldo of bij twijfel over de echtheid van e-mails/brieven kunt u met DigiD inloggen op MijnSVHW of bellen met ons klantcontact center op telefoonnummer 0186 577 222.


In november een aanmaning of dwangbevel ontvangen?

20 nov 2020

Dan heeft u uw eerder door SVHW gestuurde belastingaanslag nog niet (volledig) betaald.

Heeft u betaald na onze selectiedatum maar vóór de verzenddatum? Dan kunt u de aanmaning of het dwangbevel als niet verzonden beschouwen. Kijk voor de data op uw aanmaning of dwangbevel.

Reageert u niet op de aanmaning of het dwangbevel? Dan is SVHW genoodzaakt verdere invorderingsmaatregelen te nemen. De kosten daarvan zijn hoog en komen voor uw rekening. Betaal dus zo snel mogelijk!

Lees meer…


Geen voorlopige aanslag toeristenbelasting voor Alblasserdam en Altena

03 nov 2020

In 2020 ontvangen recreatieondernemers in de gemeenten Alblasserdam en Altena geen voorlopige aanslag toeristenbelasting.
In januari 2021 ontvangen zij het aangifte formulier, waarna zij de definitieve aanslag over 2020 ontvangen.


Voorlopige aanslag toeristenbelasting Goeree-Overflakkee

03 nov 2020

Jaarlijks ontvangen recreatieondernemers een voorlopige aanslag toeristenbelasting van SVHW. Deze voorlopige aanslag werd voorheen bepaald door het gemiddelde van de afgelopen twee jaar van de definitieve aanslag. Voor 2020 is deze aanslag voor recreatieondernemers op Goeree-Overflakkee lager bepaald:

  • Voor de ondernemers die uitsluitend werken met het tarief per persoon per overnachting is dit aantal bepaald op 70% van de definitieve aanslag 2019.
  • Voor de ondernemers die werken met de forfaitaire methode is dit bepaald op 70% van het aantal plaatsen en met toepassing van het nieuwe forfait als het gaat om de vaste plaatsen.

In oktober een aanmaning of dwangbevel ontvangen?

23 okt 2020

Dan heeft u uw eerder door SVHW gestuurde belastingaanslag nog niet (volledig) betaald.

Heeft u betaald na onze selectiedatum maar vóór de verzenddatum? Dan kunt u de aanmaning of het dwangbevel als niet verzonden beschouwen. Kijk voor de data op uw aanmaning of dwangbevel.

Reageert u niet op de aanmaning of het dwangbevel? Dan is SVHW genoodzaakt verdere invorderingsmaatregelen te nemen. De kosten daarvan zijn hoog en komen voor uw rekening. Betaal dus zo snel mogelijk!

Lees meer…


In september een aanmaning of dwangbevel ontvangen?

22 sep 2020

Dan heeft u uw eerder door SVHW gestuurde belastingaanslag nog niet (volledig) betaald.

Heeft u betaald na onze selectiedatum maar vóór de verzenddatum? Dan kunt u de aanmaning of het dwangbevel als niet verzonden beschouwen. Kijk voor de data op uw aanmaning of dwangbevel.

Reageert u niet op de aanmaning of het dwangbevel? Dan is SVHW genoodzaakt verdere invorderingsmaatregelen te nemen. De kosten daarvan zijn hoog en komen voor uw rekening. Betaal dus zo snel mogelijk!

Lees meer…


Nepmails verstuurd aan klanten van SVHW

14 sep 2020

De afgelopen dagen zijn er weer nepmails verstuurd aan klanten van SVHW. Daarin staat dat er sprake is van een betalingsachterstand van bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en dat deze direct betaald moet worden. Er wordt gedreigd met beslaglegging.

Wij adviseren u deze e-mail direct te verwijderen en niet te reageren. Maak geen geld over!

Twijfelt u over een openstaand saldo of over de echtheid van e-mails of brieven?

Logt u dan in met uw DigiD op ‘Mijn SVHW’ of neem contact met ons op via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten