J Polderman

Gepland onderhoud digitaal loket Mijn SVHW

28 sep 2020

Wij werken continue aan het verbeteren van onze dienstverlening. Morgen 29 september vindt er technisch onderhoud plaats aan Mijn SVHW van 07.00 uur tot naar verwachting 10.00 uur. Hierdoor is het digitale loket niet bereikbaar, wel zijn wij telefonisch bereikbaar.


Vergadering Algemeen Bestuur 1-7-2020 op afspraak bij te wonen

29 jun 2020

Op 1 juli vergadert het Algemeen Bestuur SVHW van 14.00 uur tot 16.00 uur in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal. Uiteraard met inachtneming van de Corona beschermingsmaatregelen. De vergadering is openbaar toegankelijk. In verband met de Coronamaatregelen verzoeken wij u echter, om indien u de vergadering wenst bij te wonen dit op voorhand bij ons kenbaar te maken. Wij kunnen u dan op de juiste manier ontvangen en voor uw en onze veiligheid de juiste maatregelen treffen. U kunt zich telefonisch ((0186) 577 222 of (0800) 020 08 73) of per email (j.manse@svhw.nl) aanmelden. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.


Geplande werkzaamheden ICT

14 apr 2020

In verband met geplande werkzaamheden zijn onze online diensten op 14 april tussen 17:30u en uiterlijk 23:00u niet beschikbaar. Excuses voor de overlast.


Valse e-mails in omloop

03 apr 2020

Er zijn op dit moment verschillende frauduleuze e-mailberichten in omloop. Daarin staat dat een aanslag gemeentelijke- en/of Waterschapsbelasting nog niet (volledig) betaald is.

In een aantal gevallen lijkt dit bericht afkomstig van SVHW of van een incassobureau. Dit is uiteraard niet het geval. Wij adviseren u deze e-mail direct te verwijderen.

Bij twijfel over een openstaand saldo of bij twijfel over de echtheid van e-mails/brieven kunt u met DigiD inloggen op MijnSVHW of bellen met ons klantcontact center op telefoonnummer 0186 577 222.


Er is momenteel een frauduleuze e-mail in omloop.

07 feb 2020

Deze e-mail lijkt van SVHW afkomstig maar dit is zeker niet het geval.
De verzenders dreigen met beslaglegging indien u niet overgaat tot betaling op het rekeningnummer LU326133820019489309.
Ga zeker NIET over tot betaling! Deze e-mail is niet van SVHW afkomstig.

SVHW zal nooit aanmaningen en/of dwangbevelen per e-mail naar u toesturen.
Hieronder een voorbeeld van het frauduleuze bericht.
Bij twijfel over de echtheid van e-mails/brieven kunt u bellen met ons klantcontact center op telefoonnummer 0186 577 222.

Fraude-email


Gepland onderhoud Mijn SVHW

14 nov 2019

Wij werken continue aan het verbeteren van onze dienstverlening. Vandaag 14 november vindt er onderhoud plaats aan Mijn SVHW.
Dit onderhoud staat gepland van 14.30 uur tot naar verwachting 15.00 uur. Hierdoor kan het voorkomen dat inloggen op het loket Mijn SVHW af en toe niet mogelijk is.


Ontbrekende WOZ-waarde op aangiftebiljet inkomstenbelasting in Hoeksche Waard en Altena

28 feb 2019

Door de gemeentelijke herindelingen in de Hoeksche Waard en Altena heeft de Rijksbelastingdienst van het Kadaster nog niet de gegevens ontvangen, die worden gebruikt om de WOZ-waarde van uw woning op het vooraf ingevulde aangifteformulier in te vullen. Dit betekent dat de WOZ-waarde hoogstwaarschijnlijk niet is ingevuld op uw aangiftebiljet. U zal in dit geval de WOZ-waarde zelf moeten invullen. U kunt de WOZ-waarde vinden op het aanslagbiljet van 2018, dat u vorig jaar van SVHW ontvangen heeft. U kunt dit aanslagbiljet ook inzien op Mijn SVHW. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de Rijksbelastingdienst de WOZ-waarde wel kan invullen op het aangiftebiljet.

Ook kunt u via het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van uw woning opvragen. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2018 heeft als peildatum 01-01-2017.

Lees hier de gepubliceerde berichtgeving van de Belastingdienst.


Rioolheffing Nieuwkoop 2016

26 jul 2016

Omdat er door de gemeente Nieuwkoop een foutief tarief (niet woningen) was opgenomen in de verordening rioolheffing 2016, is door de gemeente besloten om deze belastingaanslag niet in februari van dit jaar maar op een later tijdstip in 2016 op te leggen (na vaststelling van het nieuw tarief in de gemeenteraad).

De aanslag rioolheffing 2016 niet-woning wordt voor de periode januari t/m mei 2016 berekend naar een tarief van € 91,20 (5/12 x € 91,20) en voor de periode juni t/m december 2016 naar een tarief van € 246,00 (7/12 x € 246,00). Het totale jaarbedrag rioolheffing niet-woning 2016 komt dan uit op
€ 181,50.


Win-win-win bij het aansluiten op de LV-WOZ.

12 jul 2016

Op 11 juli 2016 heeft SVHW de gemeente Strijen als de eerste van zijn 20 gemeentelijke deelnemers aangesloten op de LV-WOZ. Het aansluiten is gerealiseerd door een unieke samenwerking van SVHW en zijn leveranciers Centric en GeoTax. Door gebruik te maken van de sterktes van de systemen van beide leveranciers en deze te koppelen is er voor SVHW een optimale operationele situatie ontstaan. Niet alleen de systeemintegratie is uniek maar ook de wijze waarop de partijen hebben samengewerkt. In een open driehoeksamenwerking communiceerden de partijen rechtstreeks met elkaar. SVHW voerde hierbij de regie en van een traditionele klant-leverancier relatie was geen sprake.  Lees meer…


Strijen aangesloten op LV WOZ. (Landelijke voorziening WOZ)

11 jul 2016

De Landelijke voorziening WOZ is een centraal loket waar de WOZ-gegevens van alle Nederlandse gemeenten kunnen worden ingezien. Dat is makkelijk voor de grote afnemers van WOZ-gegevens, zoals de Belastingdienst, CBS en samenwerkingsverbanden voor gemeentelijke belastingen. Bij de aansluiting op LV WOZ moet een gemeente slagen voor de aansluittoets van de Waarderingskamer. De gemeente Strijen heeft deze toets succesvol doorstaan en is daarmee aangesloten op LV WOZ. Lees meer…


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten