Forensenbelasting

Personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of voor hun gezin, betalen forensenbelasting. De aanslag wordt opgelegd aan degene die de gemeubileerde woning tot zijn beschikking heeft. Het tarief kan bijvoorbeeld een vast bedrag zijn, maar ook een percentage van de WOZ-waarde. 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten