Verontreinigingsheffing

Verontreinigingsheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het Waterschap Hollandse Delta. Het waterschap gebruikt de opbrengst ervan voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het tarief van de verontreinigingsheffing en de berekening van de aanslag is hetzelfde als van de zuiveringsheffing.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten