Tarieven 2016

hardinxveld-giessendam

OZB-TARIEVEN (onroerende-zaakbelasting)

eigenaren van woningen 0,1346 % van de WOZ-waarde
eigenaren van niet-woningen 0,2135 % van de WOZ-waarde
gebruikers van niet-woningen 0,1577 % van de WOZ-waarde

RIOOLHEFFING GEBRUIKER

waterverbruik tot 500 m3 €    244,80
waterverbruik van 501 tot 1.000 m3 €    489,60
waterverbruik van 1.001 tot 2.000 m3 €    979,20
waterverbruik van 2.001 tot 3.000 m3 € 1.468,80
elke 1.000 m3 of gedeelte daarvan meer €    489,60

AFVALSTOFFENHEFFING

container restafval en container gft-afval € 240,00
extra container restafval €   81,44
extra container gft-afval €     0,00

HONDENBELASTING

voor de eerste hond €   68,95
voor de tweede hond €   99,08     168,74
voor de derde hond € 120,62     288,99
voor iedere volgende hond € 120,62     409,27
voor een geregistreerde kennel € 289,00

 

Informatie OZB tarief Hardinxveld Giessendam
In 2015 heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam een eenmalige korting van 0,0083% op het OZB tarief gegeven. Hierdoor bedroeg het tarief in 2015 voor eigenaren van woningen 0,1237% in plaats van het oorspronkelijk tarief van 0,1320%. Omdat het een eenmalige korting betrof is deze voor 2016 niet meer van toepassing. Het OZB tarief bedraagt dit jaar 0,1346%. Deze toelichting is per abuis niet vermeld in de bijsluiter die u van SVHW heeft ontvangen.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten