Tarieven 2016

korendijk

OZB-TARIEVEN (onroerendezaakbelasting)

eigenaren van woningen 0,1336 % van de WOZ-waarde
eigenaren van niet-woningen 0,2237 % van de WOZ-waarde
gebruikers van niet-woningen 0,1870 % van de WOZ-waarde

RZB-TARIEVEN (roerende woon- en bedrijfsruimten)

eigenaren van woonruimte 0,1336 % van de WOZ-waarde
eigenaren van bedrijfsruimte 0,2237 % van de WOZ-waarde
gebruikers van bedrijfsruimte 0,1870 % van de WOZ-waarde

RIOOLHEFFING GEBRUIKER

woning, bedrijfsruimte € 306,62
horeca e.d. € 732,62
verzorgingstehuis € 732,62*
objecten zonder wateraansluiting, maar met hemelwaterafvoer op gemeentelijke riolering:
WOZ-waarde tot € 60.000 €   32,04
WOZ-waarde vanaf € 60.000 € 150,72
objecten zonder lozing op de gemeentelijke riolering maar met belang bij gemeentelijke zorgplichten: €   30,72

AFVALSTOFFENHEFFING RAD

per perceel met registratiesysteem € 104,00
per perceel zonder registratiesysteem € 175,00
extra container restafval €   50,00
vermeerderd met:
per lediging restafval 140 liter €     4,00
per lediging restafval 240 liter €     6,00
per storting in verzamelcontainer €     1,00

HONDENBELASTING

voor de eerste hond €   81,24
voor de tweede hond € 188,40     269,64
voor iedere volgende hond € 250,80
voor een geregistreerde kennel € 627,00

DAGTOERISTENBELASTING

per aankomst €     0,75

WATERTOERISTENBELASTING

per persoon per etmaal €     0,75

TOERISTENBELASTING

per persoon per overnachting €     0,75

PRECARIO

leidingen, kabels en buizen (per meter) € 2,50

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten