Tarieven 2016

waterschap-hollandsedelta

WATERSCHAPSBELASTINGEN GEBRUIKER
(INGEZETENEN)

zuiveringsheffing, éénpersoonshuishouden (1 v.e.) €   52,85
zuiveringsheffing, meerpersoonshuishouden (3 v.e.) € 158,55
verontreinigingsheffing, éénpersoonshuishouden (1 v.e.) €   52,85
verontreinigingsheffing, meerpersoonshuishouden (3 v.e.) € 158,55
watersysteemheffing €   96,89 per huishouden
wegenheffing €   12,90 per huishouden

GEBOUWD (EIGENAREN GEBOUWDE OBJECTEN)

wegenheffing 0,0067 % van de WOZ-waarde
watersysteemheffing (binnendijks) 0,0418 % van de WOZ-waarde
watersysteemheffing (buitendijks) 0,0105 % van de WOZ-waarde

ONGEBOUWD (EIGENAREN (LANDBOUW)GROND)

wegenheffing € 17,18 per hectare
watersysteemheffing (binnendijks) € 93,32 per hectare
watersysteemheffing (buitendijks) € 23,33 per hectare

WEGBEHEERDERS

wegenheffing €   17,18 per hectare
verharde openbare weg (binnendijks) € 391,93 per hectare
verharde openbare weg (buitendijks) € 321,94 per hectare

NATUUR

wegenheffing € 0,99 per hectare
watersysteemheffing € 5,37 per hectare

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten