Tarieven 2017

waterschap-hollandsedelta

WATERSCHAPSBELASTINGEN GEBRUIKER
(INGEZETENEN)

zuiveringsheffing, éénpersoonshuishouden (1 v.e.) €   52,68
zuiveringsheffing, meerpersoonshuishouden (3 v.e.) € 158,04
verontreinigingsheffing, éénpersoonshuishouden (1 v.e.) €   52,68
verontreinigingsheffing, meerpersoonshuishouden (3 v.e.) € 158,04
watersysteemheffing € 100,15 per huishouden
wegenheffing €   12,67 per huishouden

GEBOUWD (EIGENAREN GEBOUWDE OBJECTEN)

wegenheffing 0,0065 % van de WOZ-waarde
watersysteemheffing (binnendijks) 0,0427 % van de WOZ-waarde
watersysteemheffing (buitendijks) 0,0107 % van de WOZ-waarde

ONGEBOUWD (EIGENAREN (LANDBOUW)GROND)

wegenheffing € 16,95 per hectare
watersysteemheffing (binnendijks) € 93,05 per hectare
watersysteemheffing (buitendijks) € 23,26 per hectare

WEGBEHEERDERS

wegenheffing €   16,95 per hectare
verharde openbare weg (binnendijks) € 390,81 per hectare
verharde openbare weg (buitendijks) € 321,02 per hectare

NATUUR

wegenheffing € 1,08 per hectare
watersysteemheffing € 6,06 per hectare

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten