Tarieven 2016

strijen

OZB-TARIEVEN (onroerendezaakbelasting)

eigenaren van woningen 0,0998 % van de WOZ-waarde
eigenaren van niet-woningen 0,1973 % van de WOZ-waarde
gebruikers van niet-woningen 0,1623 % van de WOZ-waarde

RZB-TARIEVEN (roerende woon- en bedrijfsruimten)

eigenaren van woonruimte 0,0998 % van de WOZ-waarde
eigenaren van bedrijfsruimte 0,1973 % van de WOZ-waarde
gebruikers van bedrijfsruimte 0,1623 % van de WOZ-waarde

RIOOLHEFFING EIGENAAR

woning, woonboot, winkel, praktijk, kapsalon etc. €   87,80
– indien niet aangesloten op riolering €     7,86
berging, opslagruimten en dergelijke gebouwen ≥ 100 m2 €   26,26
– indien niet aangesloten op riolering €     7,86
berging, opslagruimten en dergelijke gebouwen < 100 m2 €   13,07
– indien niet aangesloten op riolering €     7,86
camping € 172,43
overige bedrijven € 172,43
– indien niet aangesloten op riolering €   15,43

RIOOLHEFFING GEBRUIKER

woning, woonboot, winkel, praktijk, kapsalon etc. € 131,33
– indien niet aangesloten op riolering €   11,77
berging, opslagruimten en dergelijke gebouwen ≥ 100 m2 €   39,40
– indien niet aangesloten op riolering €   11,77
berging, opslagruimten en dergelijke gebouwen < 100 m2 €   19,61
– indien niet aangesloten op riolering €   11,77
caravan €   39,40
overige bedrijven € 262,67
– indien niet aangesloten op riolering €   23,51

AFVALSTOFFENHEFFING RAD

per perceel met registratiesysteem € 104,00
per perceel zonder registratiesysteem € 175,00
extra container restafval €   50,00
vermeerderd met:
per lediging restafval 140 liter €    4,00
per lediging restafval 240 liter €    6,00
per storting in verzamelcontainer €    1,00

HONDENBELASTING

voor de eerste hond €   67,44
voor de tweede hond € 101,19     168,63
voor iedere volgende hond € 134,86
voor een geregistreerde kennel € 315,78

BIZ

per onroerende zaak (gebied A) € 200,00
per onroerende zaak (gebied B) € 250,00

PRECARIO

leidingen, kabels en buizen (per strekkende meter) € 2,50

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten