Beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van SVHW op uw bezwaarschrift of uw kwijtscheldingsverzoek, dan kunt u in beroep gaan.

Beroep tegen uitspraak op uw bezwaar

Een beroep tegen de uitspraak op uw bezwaarschrift dient u binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak in bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Voor het instellen van beroep bent u griffierechten verschuldigd. Meer informatie over het starten van een beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.

Administratief beroep tegen uitspraak op uw kwijtscheldingsverzoek

In een administratief beroep geeft u aan waarom u het niet eens bent met de reden waarom uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen. Zo nodig voegt u kopie├źn van bewijsstukken toe waarmee u aantoont waarom het besluit anders zou moeten zijn. Het administratief beroep dient u binnen tien dagen na dagtekening van de uitspraak in bij SVHW.

Het administratief beroep kunt u richten aan:
 
Het Dagelijks bestuur van het SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten