Bezwaartermijn

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij SVHW.

Niet-ontvankelijk

Als u uw bezwaarschrift na de termijn van zes weken indient, wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet aan de formele wettelijke voorschriften voldoet. SVHW neemt het bezwaarschrift dan nog wel ambtshalve in behandeling. Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen een ambtshalve besluit.

Veelgestelde vragen

 • Moet ik de aanslag betalen als ik bezwaar heb gemaakt?

  Het indienen van een bezwaarschrift wordt tevens beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling.
  Een afzonderlijk verzoek om uitstel is niet nodig. Er wordt uitstel van betaling verleend voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt tot het moment waarop er op uw bezwaarschrift wordt beslist.

   

  Het bedrag waartegen u géén bezwaar maakt moet u wel voor de vervaldatum betalen.

   

  Let op: als u om uitstel van betaling vraagt, heeft dit gevolgen voor de hoogte van de termijnbedragen als u betaalt via automatische incasso. Het uitstelbedrag wordt namelijk verspreid over de resterende incassotermijnen.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten