Verontreinigingsheffing

Verontreinigingsheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het Waterschap Hollandse Delta. Het waterschap gebruikt de opbrengst ervan voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het tarief van de verontreinigingsheffing en de berekening van de aanslag is hetzelfde als van de zuiveringsheffing. Hier vindt u de huidige tarieven per gemeente.

Verontreinigingsheffing bedrijven is een belasting voor bedrijven die afvalwater direct afvoeren op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het Waterschap Hollandse Delta. Naar het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt de aanslag opgelegd aan de gebruiker van de bedrijfsruimte.

Hoogte van de aanslag

Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij afvoeren. De hoogte van de heffing wordt berekend per vervuilingseenheid (v.e.).

Bij kleinere bedrijfsmatige lozingen past het waterschap veelal het forfait of de regeling voor tabelbedrijven toe. Bij grote bedrijfsmatige lozingen bepaalt het waterschap het aantal v.e.’s door het doen van metingen, het nemen van monsters en het verrichten van analyse.

Inloggen bedrijven

SVHW int bij bedrijven de verontreinigingsheffing. Als u de zogenaamde uitnodigingsbrief van SVHW heeft ontvangen, kunt u online aangifte doen voor de verontreinigingsheffing. In de brief staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld waarmee u kunt inloggen.

Wet- en regelgeving

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten