Zuiveringsheffing

Het waterschap dekt met de opbrengst van deze belasting de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap. Zowel gebruikers van woonruimten als bedrijfsruimten, die afvalwater lozen op het riool, betalen zuiveringsheffing. Hier vindt u de huidige tarieven per gemeente.

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten is een belasting voor bedrijven die afvalwater direct of indirect afvoeren op een zuiveringtechnisch werk (installatie voor het zuiveren van stedelijk afvalwater). Naar het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt de aanslag opgelegd aan de gebruiker van de bedrijfsruimte.

Hoogte van de aanslag

Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij afvoeren. De hoogte van de heffing wordt berekend per vervuilingseenheid (v.e.).

Bij kleinere bedrijfsmatige lozingen past het waterschap veelal het forfait of de regeling voor tabelbedrijven toe. Bij grote bedrijfsmatige lozingen bepaalt het waterschap het aantal v.e.’s door het doen van metingen, het nemen van monsters en het verrichten van analyse.

Inloggen bedrijven

SVHW int bij bedrijven de zuiveringsheffing. Als u de zogenaamde uitnodigingsbrief van SVHW heeft ontvangen, kunt u online aangifte doen voor de zuiveringsheffing. In de brief staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld waarmee u kunt inloggen.

Wet- en regelgeving

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten