De aanslag zuiveringsheffing is te hoog vastgesteld. Wat kan ik doen?

18 jan 2018

U kunt via de website bezwaar maken:

  • Bedrijven loggen in bij Mijn SVHW via Bedrijven en organisaties met eHerkenning;
  • Natuurlijk personen loggen in bij Mijn SVHW via Particulieren (inloggen met DigiD).

U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven (*):

  • Ik loos minder m3 dan de aangegeven lozingssituatie;
  • Het waterverbruik klopt niet;
  • Het waterverbruik is ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk gedaald, zodat er minder afvalwater wordt geloosd.

(*) aanvinken wat van toepassing is.

Bijlagen toevoegen
Voeg bij uw bezwaar een kopie van de (jaarlijkse) waternota bij. Is er geen aparte watermeter, dan geeft u het aantal werkzame personen (fte) op.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten