Krijg ik automatisch ieder jaar kwijtschelding?

23 mei 2019

Na uw schriftelijke toestemming, toetst SVHW bij het Inlichtingenbureau (*) of u wel of geen geautomatiseerde kwijtschelding krijgt.
Krijgt u geautomatiseerde kwijtschelding, dan ziet u dit terug op uw aanslagbiljet. U hoeft dan verder niets te doen.
Krijgt u geen geautomatiseerde kwijtschelding, dan kunt u een aanvraag kwijtschelding indienen.

(*) Het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. Het Inlichtingenbureau verzamelt informatie van het UWV, de Belastingdienst en het RDW en voert de toets voor automatische kwijtschelding uit.

 

 

 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten