Voor welk type waterkering geldt de vrijstelling?

20 feb 2018

Voor alle typen waterkeringen.

  • Primaire waterkeringen liggen langs de grote rivieren en die door het Rijk zijn aangewezen op grond van de Wet op de waterkering.
  • Regionale waterkeringen liggen vooral langs de boezemwateren en de kanalen en zijn aangewezen op grond van een provinciale verordening.
  • Daarnaast onderscheidt een waterschap veelal nog regionale waterkeringen die niet door de provincie worden aangewezen, maar wel belangrijk zijn.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten