Wat is een WOZ-waarde?

23 nov 2017

De WOZ-waarde is een waarde van een onroerende zaak (bijvoorbeeld woning, winkel of bedrijfspand). De Wet WOZ zorgt ervoor dat bij de belangrijkste belastingen over onroerende zaken wordt uitgegaan van dezelfde waarde. SVHW gebruikt de WOZ-waarde voor onder andere de watersysteemheffing gebouwd en de onroerende zaakbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde de basis voor verschillende Rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), erf- en schenkbelasting en vennootschapsbelasting.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten