Worden alle panden bezocht om te waarderen?

18 dec 2015

Het is niet nodig dat elk pand ieder jaar wordt bezocht. De waardering geschiedt modelmatig op basis van de beschikbare verzamelde gegevens. Als SVHW de berekende modelwaarde controleert, kan dat aanleiding geven om het object te bezoeken. Maar ook dan kan soms worden volstaan met het raadplegen van de luchtfoto, aanzichtfoto of andere beschikbare informatie. Verder kan een ingediend bezwaarschrift of de analyse van een verkooptransactie aanleiding geven om het object te bezoeken.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten