Kwijtschelding

Kunt u de lokale belastingen niet betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan een aantal belastingen niet te betalen.
U kunt voor kwijtschelding in aanmerking komen als u een minimum inkomen en geen vermogen heeft.

Wat is een minimum inkomen?

U komt al snel in aanmerking voor kwijtschelding wanneer u inkomen ontvangt:

 • op bijstandsniveau
 • of AOW zonder aanvullend pensioen

Bent u gehuwd of samenwonend, dan telt het inkomen van uw partner/medebewoner mee.

 Wat is vermogen?

Een positief vermogen is de totale waarde van uw bezittingen (bijvoorbeeld overwaarde woning, auto, banksaldo). Dit is inclusief de vrije verkoopwaarde van uw eigen woning min uw hypotheekschuld.

Vrijstellingen

Een gedeelte van uw banksaldo telt niet mee. Dit bedrag is gelijk aan:

 • het voor u geldende normbedrag
 • plus rekenhuur of hypotheekrente (met een bepaald maximum)
 • plus de premie zorgverzekering
 • min de huurnorm
 • min de normpremie ziektekostenverzekering

Bent u 85 jaar of ouder? Dan heeft u een extra vrijstelling van 2.269,00 euro per persoon.
Heeft u een auto met een waarde minder dan 2.269,00 euro? Dan rekenen we deze niet tot vermogen.

Meer informatie over kwijtschelding

Veelgestelde vragen

 • Wanneer krijg ik antwoord op mijn aanvraag om kwijtschelding?

  SVHW probeert binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag antwoord te geven.

   

 • Kan een zelfstandig ondernemer kwijtschelding aanvragen?

  U kunt als zelfstandig ondernemer in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit geldt niet voor de gemeentelijke belastingen van ondernemers uit Barendrecht en Westvoorne.

  Let op: kwijtschelding is alléén mogelijk voor privébelastingen. Dus belastingen die niets met het bedrijf te maken hebben.

 • Wat zijn de normbedragen kwijtschelding?

  Kijk hier voor de normen per 1 januari 2019.

  Leefsituatie Normbedrag         
  Alleenstaande, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.025,55
  Alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.158,17
  Alleenstaande ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.025,55
  Alleenstaande ouder pensioengerechtigde leeftijd of ouder * € 1.158,17
  Echtgenoten/Samenwonenden beiden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.465,07
  Echtgenoten/Samenwonenden beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder * € 1.584,20
  Echtgenoten/Samenwonenden één van beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder * € 1.573,83
  Voor de gemeente Lansingerland gelden de volgende normbedragen Normbedrag
  * Alleenstaande ouder pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.201,40
  * Echtgenoten/Samenwonenden beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.645,64
  * Echtgenoten/Samenwonenden één van beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.635,27

  Bij de uitgaven van de huur of hypotheek en de premie zorgverzekering moet u normbedragen in mindering brengen.

  Normbedragen voor de huur en premie zorgverzekering
     Normbedrag         
  Minimumbedrag netto huurlasten (normhuur)
  Eén- en meerpersoonshuishouden €    211,68
  Eénpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd) €    209,86
  Meerpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd) €    208,05
  Maximale rekenhuur/hypotheek per maand €    720,42
  Normpremie ziektekostenverzekering
  Alleenstaande / alleenstaande ouder €      35,00
  Gehuwd of samenwonend €      75,00

   

 • Welke uitgaven tellen mee voor de kwijtschelding?
  • De rekenhuur of de maandelijkse hypotheek
  • Premie zorgverzekering exclusief eigen risico
  • Maandelijkse aflossing van belastingschulden
  • Betaalde alimentatie (kinderen en partner)
 • Krijg ik automatisch ieder jaar kwijtschelding?

  Na uw schriftelijke toestemming, toetst SVHW bij het Inlichtingenbureau (*) of u wel of geen geautomatiseerde kwijtschelding krijgt.
  Krijgt u geautomatiseerde kwijtschelding, dan ziet u dit terug op uw aanslagbiljet. U hoeft dan verder niets te doen.
  Krijgt u geen geautomatiseerde kwijtschelding, dan kunt u een aanvraag kwijtschelding indienen.

  (*) Het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. Het Inlichtingenbureau verzamelt informatie van het UWV, de Belastingdienst en het RDW en voert de toets voor automatische kwijtschelding uit.

   

   

   

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten