Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Kwijtschelding

Ik kan niet betalen

Kunt u de lokale belastingen niet betalen? SVHW kan bepalen dat u niet hoeft te betalen. Dat heet kwijtschelding.

U kunt kwijtschelding krijgen als u een minimuminkomen en geen spaargeld of bezit heeft.

Veelgestelde vragen