Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding aanvragen

Vraag een kwijtscheldingsformulier via:

U ontvangt het formulier binnen een week. Het ingevulde formulier met bijlagen stuurt u per post terug of digitaal via het contactformulier.

Wilt u kwijtschelding aanvragen?

Dan heeft SVHW de volgende gegevens nodig (als deze op u slaan):

 • overzicht(en) van uw loon, uitkering of studiefinanciering;
 • de bedragen op alle bank- en spaarrekeningen;
 • het bedrag dat u betaalt voor uw zorgverzekering;
 • de bedragen die u ontvangt aan huur- en zorgtoeslag;
 • hoogte van uw huur en servicekosten;
 • jaaroverzicht van uw hypotheek;
 • het maandelijkse bedrag dat u betaalt aan hypotheek;
 • het bedrag van de voorlopige teruggave voor aftrek van de hypotheekrente;
 • het bedrag van de voorlopige teruggave van de Belastingdienst;
 • het bedrag dat u betaalt aan alimentatie (van kinderen en partner);
 • het bedrag dat u maandelijks terugbetaalt aan de Belastingdienst.

Veelgestelde vragen

Wat is de kostendelersnorm?

Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van het aantal mensen vanaf 21 jaar dat in uw woning woont. Als u met meer volwassen mensen in de woning woont, kunt u de kosten delen. Dit heet de kostendelersnorm.
SVHW kijkt hiernaar om te bepalen of u de belastingen wel of niet hoeft te betalen.

Wat zijn de normbedragen kwijtschelding?

Ieder half jaar (1 januari en 1 juli) stelt de overheid normbedragen vast. Dat gebeurt tegelijk met het aanpassen van de uitkeringen van de Participatiewet en de AOW. Een normbedrag is het maximale inkomen waarmee u kwijtschelding kunt krijgen.

Dit zijn de normbedragen per 1 januari 2021:

Leefsituatie

Normbedrag

Echtgenoten allebei 21 of ouder tot AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden). € 1.536,34
Echtgenoten allebei AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden). € 1.643,10
Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner 21 jaar of ouder maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden). € 1.631,92
Alleenstaande/Alleenstaande ouder 21 jaar of ouder maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden). € 1.075,44
Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.207,15
 

 

Voor Altena en Lansingerland gelden de volgende bedragen bij AOW gerechtigden.

Leefsituatie

Normbedrag

Echtgenoten allebei AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden.) € 1.735,84
Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner 21 jaar of ouder maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden). € 1.724,66
Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.272,61
 

 

De normen voor woonlasten en premie zorgverzekering:

Ook voor woonlasten (huur of hypotheekrente) en premie zorgverzekering gelden normbedragen als u kwijtschelding wilt aanvragen. De bedragen hiervan zitten ook al in de normbedragen voor kwijtschelding. Daarom moeten we ze in de berekening weer aftrekken. Dit zijn vaste bedragen.

Normbedragen voor woonlasten en premie zorgverzekering:

Leefsituatie                                                                       Normbedrag woonlasten

Eén- of meerpersoonshuishouden                                            € 220,68
Eénpersoonshuishouden ouderen (AOW-gerechtigd)         € 218,86
Meerpersoonshuishouden ouderen (AOW-gerechtigd)      € 217,05
Maximale rekenhuur*/de hypotheekrente                             € 752,33

* Rekenhuur is de subsidiabele huurprijs van de woning. Dit bestaat uit de kale huurprijs en een deel van de service kosten.

Voor de woonlasten geldt ook nog dat wij voor de huur of hypotheekrente een maximaal bedrag in de berekening mogen meenemen.

Leefsituatie normbedrag premie zorgverzekering:

Alleenstaande / alleenstaande ouder                         € 34,00
Gehuwd of samenwonend                                             € 76,00

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier om kwijtschelding aan te vragen? Twijfelt u of u recht heeft op kwijtschelding? Bij SVHW kunt u hulp krijgen bij het invullen van uw formulier.

U kunt ook hulp vragen bij verschillende organisaties in uw gemeente.
Kijk hier voor de hulporganisaties in uw gemeente.

Ik heb kwijtschelding aangevraagd. Krijg ik uitstel van betaling?

U hoeft de aanslag(en) nog niet te betalen. U kunt hiermee wachten tot u onze beslissing heeft ontvangen. Wij verwachten u binnen zes weken een antwoord te geven. Betaalt u in delen via automatische incasso? Dan loopt de maandelijkse incasso van het te betalen bedrag van uw aanslag door.

Kwijtschelding betaalde aanslagen

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor aanslagen die u al betaald heeft. Dat kan wel als u binnen drie maanden na betaling kwijtschelding aanvraagt en krijgt.

Wie zijn kostendelers?

Alle in één huis wonende personen van 21 jaar of ouder. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden.

Geen kostendelers zijn:

 • Inwonende personen vanaf 21 jaar die een studie volgen (DUO of BBL);
 • Kamerhuurders.
Krijg ik automatisch ieder jaar kwijtschelding?

Na uw schriftelijke toestemming, toetst SVHW bij het inlichtingenbureau of u wel of geen automatische kwijtschelding krijgt.
Als u automatische kwijtschelding krijgt, dan staat dit op uw aanslagbiljet. U hoeft dan verder niets te doen. Krijgt u geen automatische kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Kan een zelfstandig ondernemer kwijtschelding aanvragen?

U kunt als zelfstandig ondernemer kwijtschelding aanvragen. Dit geldt niet voor de gemeentelijke belastingen van ondernemers uit Barendrecht en Westvoorne.

Let op: kwijtschelding is alléén mogelijk voor privébelastingen. Dus belastingen die niets met het bedrijf te maken hebben.

Welke uitgaven tellen mee voor de kwijtschelding?
 • De rekenhuur of de maandelijkse hypotheek
 • Het bedrag dat u betaalt aan zorgverzekering exclusief het eigen risico
 • Maandelijkse aflossing van belastingschulden
 • Betaalde alimentatie (kinderen en partner)