Kwijtschelding aanvragen

Voor het aanvragen van kwijtschelding heeft SVHW onderstaande gegevens nodig (als deze op u van toepassing zijn):

 • specificatie(s) loon, uitkering of studiefinanciering
 • het saldo van alle bank- en spaarrekeningen
 • hoogte van de premie zorgverzekering
 • hoogte huur- en zorgtoeslag
 • hoogte van de rekenhuur
 • jaaroverzicht hypotheek en maandelijkse hypotheeklast
 • hoogte voorlopige teruggaaf aftrek hypotheekrente
 • hoogte voorlopige teruggave Belastingdienst
 • hoogte alimentatie (van kinderen en partner)
 • hoogte maandelijkse aflossing Belastingdienst

Vraag hier het kwijtscheldingsformulier aan.  U ontvangt het kwijtscheldingsformulier dan binnen een week.

Kostendelersnorm

Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding moet SVHW rekening houden met het aantal personen vanaf 21 jaar dat een woning deelt.

Meer informatie over Kostendelersnorm

Kwijtschelding betaalde aanslagen

SVHW verleent geen kwijtschelding van aanslagen die u al betaald heeft. Behalve wanneer u binnen drie maanden na betaling een kwijtscheldingsverzoek indient en SVHW dit verzoek toekent.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer krijg ik antwoord op mijn aanvraag om kwijtschelding?

  SVHW probeert binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag antwoord te geven.

   

 • Kan een zelfstandig ondernemer kwijtschelding aanvragen?

  U kunt als zelfstandig ondernemer in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit geldt niet voor de gemeentelijke belastingen van ondernemers uit Barendrecht en Westvoorne.

  Let op: kwijtschelding is alléén mogelijk voor privébelastingen. Dus belastingen die niets met het bedrijf te maken hebben.

 • Wat zijn de normbedragen kwijtschelding?

  Kijk hier voor de normen per 1 juli 2019.

  Leefsituatie Normbedrag         
  Alleenstaande, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.030,41
  Alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.164,40
  Alleenstaande ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.030,41
  Alleenstaande ouder pensioengerechtigde leeftijd of ouder * € 1.164,40
  Echtgenoten/Samenwonenden beiden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.465,07
  Echtgenoten/Samenwonenden beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder * € 1.592,24
  Echtgenoten/Samenwonenden één van beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder * € 1.581,87
  Voor de gemeente Lansingerland gelden de volgende normbedragen Normbedrag
  * Alleenstaande ouder pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.210,77
  * Echtgenoten/Samenwonenden beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.658,78
  * Echtgenoten/Samenwonenden één van beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.648,41

   

  Bij de uitgaven van de huur of hypotheek en de premie zorgverzekering moet u normbedragen in mindering brengen.

  Normbedragen voor de huur en premie zorgverzekering
     Normbedrag         
  Minimumbedrag netto huurlasten (normhuur)
  Eén- en meerpersoonshuishouden €    211,68
  Eénpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd) €    209,86
  Meerpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd) €    208,05
  Maximale rekenhuur/hypotheek per maand €    720,42
  Normpremie ziektekostenverzekering
  Alleenstaande / alleenstaande ouder €      35,00
  Gehuwd of samenwonend €      75,00

   

 • Krijg ik automatisch ieder jaar kwijtschelding?

  Na uw schriftelijke toestemming, toetst SVHW bij het Inlichtingenbureau (*) of u wel of geen geautomatiseerde kwijtschelding krijgt.
  Krijgt u geautomatiseerde kwijtschelding, dan ziet u dit terug op uw aanslagbiljet. U hoeft dan verder niets te doen.
  Krijgt u geen geautomatiseerde kwijtschelding, dan kunt u een aanvraag kwijtschelding indienen.

  (*) Het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. Het Inlichtingenbureau verzamelt informatie van het UWV, de Belastingdienst en het RDW en voert de toets voor automatische kwijtschelding uit.

   

   

   

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten