Kwijtschelding aanvragen

Voor het aanvragen van kwijtschelding heeft SVHW onderstaande gegevens nodig (als deze op u van toepassing zijn):

 • specificatie(s) loon, uitkering of studiefinanciering
 • het saldo van alle bank- en spaarrekeningen
 • hoogte van de premie zorgverzekering
 • hoogte huur- en zorgtoeslag
 • hoogte van de rekenhuur
 • jaaroverzicht hypotheek en maandelijkse hypotheeklast
 • hoogte voorlopige teruggaaf aftrek hypotheekrente
 • hoogte voorlopige teruggave Belastingdienst
 • hoogte alimentatie (van kinderen en partner)
 • hoogte maandelijkse aflossing Belastingdienst

Vraag hier het kwijtscheldingsformulier aan. U ontvangt het kwijtscheldingsformulier dan binnen een week.

U kunt het ingevulde formulier met bijlagen digitaal via het contact formulier of per post toesturen.
U krijgt van ons een ontvangstbevestiging per post.
Houd voor het registreren van uw kwijtscheldingsaanvraag rekening met een verwerkingstijd van één week .

Kostendelersnorm

Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding moet SVHW rekening houden met het aantal personen vanaf 21 jaar dat een woning deelt.

Meer informatie over Kostendelersnorm

Kwijtschelding betaalde aanslagen

SVHW verleent geen kwijtschelding van aanslagen die u al betaald heeft. Behalve wanneer u binnen drie maanden na betaling een kwijtscheldingsverzoek indient en SVHW dit verzoek toekent.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer krijg ik antwoord op mijn aanvraag om kwijtschelding?

  SVHW probeert binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag antwoord te geven.

   

 • Kan een zelfstandig ondernemer kwijtschelding aanvragen?

  U kunt als zelfstandig ondernemer in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit geldt niet voor de gemeentelijke belastingen van ondernemers uit Barendrecht en Westvoorne.

  Let op: kwijtschelding is alléén mogelijk voor privébelastingen. Dus belastingen die niets met het bedrijf te maken hebben.

 • Wat zijn de normbedragen kwijtschelding?

  Kijk hier voor de normen per 1 juli 2020.

  Bij de uitgaven van de huur of hypotheek en de premie zorgverzekering moet u normbedragen in mindering brengen.

  Leefsituatie Normbedrag         
  Echtgenoten beide ≥ 21 jaar tot AOW–gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden) € 1.512,90
  Echtgenoten beide AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.628,42
  Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner ≥ 21 jaar maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.617,65
  Alleenstaande/Alleenstaande ouder ≥ 21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.059,03
  Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.195,03
    
  Voor Altena, Lansingerland en Westvoorne gelden de volgende normbedragen Normbedrag
  Echtgenoten beide AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.711,76
  Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner ≥ 21 jaar maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.700,99
  Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.253,38
    
  Normbedragen voor de huur en premie zorgverzekering
     Normbedrag         
  Vast bedrag dat van de woonlasten moet worden afgetrokken
  Eén- en meerpersoonshuishouden €  215,71
  Eénpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd) €  212,08
  Meerpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd) €  213,89
  Maximale rekenhuur/hypotheek per maand €  737,14
    
  Normpremie ziektekostenverzekering
  Alleenstaande / alleenstaande ouder €   33,00
  Gehuwd of samenwonend €   74,00
    
  Gezinssituatie 1 persoon
  Gehuwd/samenwonend
  Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.059,03
  Alleenstaande AOW € 1.195,03
  Gehuwd/samenwonend PGL 2x
  Gehuwd/samenwonend PGL 1x
    
  Gezinssituatie 2 personen
  Gehuwd/samenwonend € 1.512,90
  Alleenstaande/alleenstaande ouder € 756,45
  Alleenstaande AOW € 597,52
  Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.628,42
  Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.617,65
    
  Gezinssituatie 3 personen
  Gehuwd/samenwonend € 1.311,08
  Alleenstaande/alleenstaande ouder € 655,54
  Alleenstaande AOW € 517,81
  Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.411,19
  Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.401,86
    
  Gezinssituatie 4 personen
  Gehuwd/samenwonend € 1.210,32
  Alleenstaande/alleenstaande ouder € 605,16
  Alleenstaande AOW € 478,01
  Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.302,74
  Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.294,12
    
  Gezinssituatie 5 personen
  Gehuwd/samenwonend € 1.149,80
  Alleenstaande/alleenstaande ouder € 574,90
  Alleenstaande AOW € 454,11
  Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.237,60
  Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.229,41
    
  Gezinssituatie 6 personen
  Gehuwd/samenwonend € 1.109,56
  Alleenstaande/alleenstaande ouder € 554,78
  Alleenstaande AOW € 438,22
  Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.194,28
  Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.186,38
    
 • Krijg ik automatisch ieder jaar kwijtschelding?

  Na uw schriftelijke toestemming, toetst SVHW bij het Inlichtingenbureau (*) of u wel of geen geautomatiseerde kwijtschelding krijgt.
  Krijgt u geautomatiseerde kwijtschelding, dan ziet u dit terug op uw aanslagbiljet. U hoeft dan verder niets te doen.
  Krijgt u geen geautomatiseerde kwijtschelding, dan kunt u een aanvraag kwijtschelding indienen.

  (*) Het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. Het Inlichtingenbureau verzamelt informatie van het UWV, de Belastingdienst en het RDW en voert de toets voor automatische kwijtschelding uit.

   

   

   

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten