Niet eens met afwijzing kwijtschelding

U kunt binnen de wettelijke termijn van tien dagen na dagtekening van het besluit een administratief beroepschrift indienen (Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990).

Hoe dient u een administratief beroepschrift in?

  • schriftelijk of digitaal via het contactformulier op deze website;
  • u vermeldt waarom u het niet met de uitspraak eens bent;
  • u voegt bewijsstukken toe.

Het administratief beroep stuurt u naar:

Dagelijks Bestuur SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten