Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Grafonderhoudsrechten Nee
Hondenbelasting Ja
OZB-eigenaar Ja
OZB-gebruiker Ja
Precario Nee
Rioolheffing eigenaar Ja
Toeristenbelasting Nee